Bra alternativ till kärnkraft och fossila bränslen

I Sverige vädrar kärnkraftslobbyn framgång. Det finns till och med de som på allvar tycker att Sverige ska bygga fler kärnkraftverk. På årsdagen av Tjernobylkatastrofen är det viktigt att framhålla argumenten för en fortsatt kärnkraftsavveckling.

Bra alternativ till kärnkraft och fossila bränslen

I Sverige vädrar kärnkraftslobbyn framgång. Det finns till och med de som på allvar tycker att Sverige ska bygga fler kärnkraftverk. På årsdagen av Tjernobylkatastrofen är det viktigt att framhålla argumenten för en fortsatt kärnkraftsavveckling.

Riskerna med kärnkraft är fortfarande stora. En olycka skulle kosta oerhörda belopp samtidigt som miljön och hälsan för människor och djur skulle drabbas hårt. Cancersjukdomar, långsiktig påverkan på vatten, jordbruksmark och skog skulle bli följden. Kostnaderna vid ett haveri är så stora att inget försäkringsbolag tar risken att försäkra kärnkraftsreaktorer.

Kärnkraftverk är givna mål för den som vill destabilisera ett samhälle genom krig eller terrorangrepp. Kärnkraften är dessutom en gammaldags och omodern energikälla som förutsätter ingrepp i jordskorpan som aldrig kan återställas. Uranbrytningen leder till eviga skador och uranet är inte förnyelsebart. Och vid produktion av kärnkraftsel skapas ett avfall som måste slutförvaras i tusentals år på grund av de stora riskerna för radioaktiv smitta.

Tack och lov finns det alternativ till både kärnkraften och de fossila bränslen som skapar klimatproblem genom utsläppet av växthusgaser. Solkraft, vindkraft, vågkraft, bioenergi, återvinning och energieffektivisering måste få större utrymme så att vi långsiktigt kan få en hållbar energipolitik.

I dag håller vänsterpartiet en energikonferens i Stockholm med anledning av minnesdagen av Tjernobylkatastrofen. I samband med den kommer vi att presentera en rapport med uppgifter om hur många nya jobb övergången till förnybar energi kan skapa. Vi vill ha en snabbare energiomställning där kärnkraften och de fossila energislagen fasas ut!

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...