Centern vill ha dyrare och sämre äldrevård!

I en pågående debatt i Corren mellan Emil Berg och centerpartiets Staffan Danielsson ger vänsterpartiet här svar på tal.
När Staffan Danielsson (c) svarar på min artikel om att vänsterpartiet vill stoppa privatiseringar av offentlig verksamhet är retoriken fortsatt tom. Trots att alla fakta visar på att det blir dyrare för kommuner som har en hög andel privatiserad verksamhet inom t.ex. äldreomsorgen samt att det i många fall även leder till att verksamheten blir sämre för medborgarna vill Centern fortsätta med denna politik. Om Danielsson är så övertygad om att hans politik leder till billigare, effektivare och bättre verksamhet skulle det vara på sin plats att presentera fakta istället för att sänka nivån för den politiska debatten som knappast är värd att kommentera.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...