– Nej till privatisering av hälso- och sjukvården

I veckan presenterade vänsterpartiets partistyrelse utgångspunkter för partiets hälso- och sjukvårdspolitik den kommande mandatperioden.

– Det mest centrala för hälso- och sjukvården den kommande mandatperioden är att den ska vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad. Vi säger nej till all fortsatt privatisering, säger Emil Berg partistyrelseledamot som även kandiderar till landstinget i Östergötland.

Det är tio rubriker som sätter in riktningen för politiken. Partistyrelsen har slagit fast att vänsterpartiet ska verka för att folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela samhället, att ett genusperspektiv ska tillämpas i vården liksom att barns och äldres hälsa ska prioriteras.

– Det viktigaste är dock att vården ska vara behovsstyrd säger Lotta Heelge, förstanamn på vänsterpartiets landstingslista i Östergötland. Prioriteringar ska ske efter behov och inte efter utbud och efterfrågan. Vi behöver också öka resurserna till hälso- och sjukvården för att behoven ska kunna tillgodoses, fortsätter Lotta.

Personalpolitiken är ytterligare ett område som lyfts fram av partistyrelsen. Man lyfter fram att det ska tas fram en konkret handlingsplan för höjda kvinnolöner och ökad kompetensutveckling och att man måste se att det krävs flera yrkeskompetenser för en bra vård. Det handlar om att sätta hela teamet i centrum – inte bara läkaren.

– Vi vill också att landstingen ska bli en föregångare i att utveckla arbetsplatsdemokrati. Vi vill ge de anställda större möjligheter att tillsammans bestämma över sin arbetsplats, säger Emil Berg.

För mer information kontakta Emil Berg: 070-603 79 38 eller Lotta Heelge: 0705-18 91 74

Du gillar kanske också...