KD är ett hot mot aborrätten!

Kristdemokraterna anser att Sverige ska ”EU-anpassa” abortlagstiftningen. Blotta tanken borde få de flesta liberaler att rysa. Vilka Är det Portugal, Malta, Irland eller kanske Polen som är idealet? Kom då ihåg att i Irland och Malta är abort inte tillåtet. I Polen och Portugal tillåtas abort enbart om graviditeten innebär livsfara för kvinnan, eller om den är ett resultat av att kvinnan våldtagits.
Till och med kvinnoförbundet i Kd vill inskränka ett av de viktigaste beslut som vi har för att garantera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa – nämligen rätten till fri abort.
Rätten till abort handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är, och har varit, en hörnsten i kampen för jämställdhet mellan könen, genom historien och över hela världen. Vi är stolta över den seger som kvinnorörelsen vann när vi i Sverige fick fri abort. Men i många andra länder har kvinnor inte mänskliga rättigheter fullt ut. Vi måste driva frågan om kvinnors rätt till sexuellt självbestämmande inom både EU och FN.

Ester Andréasson, ordförander Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...