Pensionerna måste göras om från grunden!

Enligt en opinionsundersökning som vänsterpartiet låtit SIFO göra anger 59 % av de tillfrågade att de är oroliga för att pensionen inte ska räcka till när de blir gamla. 53 % är också motståndare till att en del av pensionen ska placeras på börsen. Endast 20 % tror att pensionen kommer räcka till och 27 % är positiva att pengarna placeras på börsen. Detta visar tydligt på att det saknas ett folkligt stöd för dagens pensionssystem.
Ända sedan socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna gjorde upp om pensionerna 1994 har vänsterpartiet riktat skarp kritik mot pensionssystemets brister. Pensionen beräknas på ett sätt som missgynnar lågavlönade och de som av olika anledningar inte klarar av att arbeta hela livet.

De stora förlorarna på dagens pensionssystem är LO-arbetare och kvinnor som grupp. Systemets
syfte sägs vara att uppmuntra människor att skaffa sig högre pension genom att arbeta längre.
Problemet är bara att människor med låga löner, arbetsuppgifter som sliter ut kropp och själ och med stor andel dubbelarbete sällan orkar arbeta ens till 65 år. Bara tio procent av LO-arbetarna orkar fram till pensionsåldern och den genomsittliga pensionsåldern inom denna grupp är snarare 58 år.

Pensionssystemet förstärker den diskriminering av kvinnor som finns på arbetsmarknaden.
Kvinnor utför mer obetalt arbete än män och har därför mindre utrymme för lönearbete. Kvinnor
arbetar oftare än män deltid och betalar dessutom för detta med lägre lön och pension.

Sverige är i dag i stora stycken ett oanständigt samhälle. Många pensionärer känner sig nedvärderade och har svårt att få pengarna att räcka till. Även många av dagens unga tror att de kommer att få svårt klara sig på sin pension i framtiden. Samtidigt spekuleras de framtida pensionerna bort på börsen.

Pensionsreformen genomfördes utan någon demokratisk förankring. Vänsterpartiet accepterar inte de orättvisor som det inneburit för så många. För att hindra att klyftorna djupnar och för att samhället ska kunna garantera trygghet och omsorg till de äldre krävs ett nytt rättvist system som omfördelar samhällets resurser. Sverige och västvärlden är idag rikare än någonsin. När pensionärers villkor försämras måste någon kunna ställas till svars. Det är dags att riva upp pensionsreformen och göra om pensionssystemet från grunden.

Vi vill införa ett reformerat ATP-system som bland annat innebär att:

– Pensionssystemet ska finansieras via skatter och sociala avgifter. Hela pensionsavgiften skall
gå till inkomstpensionen och in i fördelningssystemet.

– Avskaffa premiepensionen. Pensionspengarna skall inte kunna spekuleras bort på börsen. De pengar som i dag finns i premiepensionen ska föras över till Sjunde AP-fonden.

– Garantipensionen skall höjas och värdesäkras. Alla har rätt till en värdig ålderdom och att få sin ekonomiska trygghet säkrad. Politikerna måste ta tillbaka ansvaret för att garantera detta.

– Återinför ATP-systemets regel om att de 15 bästa av 30 års i arbetslivet ska bestämma pensionen. Pensionssystemet måste ta ansvar för de skillnader i lön, arbetsvillkor och arbetstid som finns på arbetsmarknaden till dess att arbetsmarknadspolitiken tagit sitt.

– Inkomstpensionen skall knytas till de förvärvsaktivas löner. Solidariteten mellan dagens pensionärer och förvärvsarbetare måste återupprättas.

– Återställ pensionerna genom en engångsuppräkning. De tidigare ATP-pensionärerna drog ett tungt lass genom 1990-talet och måste kompenseras för pensionernas 10-procentiga värdeminskning.

Emil Berg, partistyrelseledamot
Lotta Heelge, distriktsordförande vänsterpartiet Östergötland

Du gillar kanske också...