Privatiseringar fördyrar och försämrar vården!

Den borgerliga alliansen fortsätter sin valkampanj med floskler och tomma ord utan några verkliga fakta bakom sin argumentation. I en artikel 30/8 skriver företrädare för denna allians att vården skulle bli bättre och effektivare med en ökad privatisering av sjukvården. Detta stämmer inte.
Det bästa exemplet på hur illa det kan gå med privatiserad sjukvård är Stockholms privatisering av S:t Görans sjukhus. Här hade ett välskött sjukhus som var ett av de billigaste i Stockholm på två år efter privatiseringen blivit ett av de dyraste med kostnadsökningar på minst 20%. Detta trots att de hade betydligt förmånligare avtal, vilka motsvarade ca 9% av kostnaderna, än de offentligt ägda vilket ytterligare pekar på en fördyrning. Kvaliteten hade inte heller förbättrats på något sätt.

Utvärderingar av privata vårdcentraler i Göteborg pekar på att dessa ägnar sig betydligt mindre åt folkhälsoförebyggande arbete än de som drivs i offentlig regi, likaså deltar de i mycket mindre omfattning i utvecklandet av landstingets uppbyggande av fungerande vårdkedjor som är nödvändiga för en god och effektiv sjukvård. Detsamma gäller för landstinget i Västmanland.

När det gäller äldreomsorg har socialstyrelsen i en rapport visat tydligt på att kommuner med hög andel privatiserad äldreomsorg har betydligt högre kostnader för denna och det finns inte någonting som pekar på att kvaliteten har blivit bättre. Ofta förhåller det sig snarare tvärtom, kvaliteten riskerar att försämras och personalen får sämre anställningsvillkor.

Den borgerliga politiken bygger på att i sin iver att vara ideologiskt rättrogna blunda för verkligheten. De vill privatisera trots att det blir dyrare och att kvaliteten blir sämre. Vänsterpartiet vill att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt så att vi får den sjukvård och omsorg som vi betalar för. Därför säger vi nej till fortsatta privatiseringar.

Emil Berg, partistyrelseledamot
Lotta Heelge, 1:namn Vänsterpartiets landstingslista i Östergötland

Du gillar kanske också...