Landstinget ska vara en förebild som arbetsplats!

För att hälso- och sjukvården ska bli riktigt bra krävs mer resurser, därför arbetar Vänsterpartiet för ökade tillskott från statskassan. Men allt handlar inte om att endast krasst räkna kronor och ören från staten. Vi är övertygade om att det finns en enorm resurs ute bland alla de som arbetar inom landstinget men som tyvärr inte alltid används.
De som arbetar på golvet vet ofta bäst var man kan effektivisera, var flaskhalsarna finns och inte minst var man behöver ett tillskott. För att bäst utnyttja denna kunskap krävs att man har en väl utbyggd arbetsplatsdemokrati där alla får inflytande över sitt eget arbete och allas röst blir hörd. Detta borde vara en rättighet!

Vänsterpartiet föreslår att landstinget under nästa mandatperiod avsätter resurser för ett arbetsplatsdemokratiarbete. Vi hoppas att ett flertal sådana projekt på olika arbetsplatser kan starta under de närmsta åren, ett arbete där medarbetare, facket och landstinget gemensamt satsar på ökat inflytande. Ett sådant arbete skulle inte bara göra landstinget till en mer attraktiv arbetsplats utan modellen skulle också kunna spridas till andra delar av arbetsmarknaden.

Andra insatser för att få landstinget att bli en bättre arbetsplats är arbetstidsförkortning och höjda löner i kvinnodominerade yrken. Genom satsningar från staten och från landstinget kan detta bli verklighet. Arbetstidsförkortning bl.a. genom den så kallade 3-3-modellen (jobba 3 dagar, vara ledig 3 dagar) har gett goda resultat inte minst vad gäller sjukfrånvaron.

Att förbättra villkoren för de som sliter inom vården är inte bra endast för medarbetarna, en vård där de som arbetar har bra villkor ger också en vård med hög kvalitet!

Sara Frank (tidigare Danielsson), kandidat till landstingsfullmäktige
Lotta Helgee, kandidat till landstingsfullmäktige
Ricardo Olivares, kandidat till landstingsfullmäktige

Du gillar kanske också...