”Kampen mot terrorn ger negativa effekter”

En Sifoundersökning visar att cirka 65 procent av de tillfrågade tror att kampen mot terrorismen påverkar svenskarnas inställning till personer med utländsk bakgrund negativt. Det skriver vänsterpartiets partiledare Lars Ohly tillsammans med riksdagskandidaterna Marta Santander (v) och Ruzica Sanojevic (v).
Idag måndag har det gått fem år sedan 11 september-attentaten i USA – händelser som skakade världen och berörde oss alla. Men hur påverkas människor egentligen av de metoder som används i terrorismbekämpningens namn och hur de skildras i medierna?
Vänsterpartiet har låtit Sifo fråga tusen personer: ”Tror du att kampen mot terrorismen, i Sverige och i världen, påverkar svenskarnas inställning till personer med utländsk bakgrund negativt eller tror du inte det?”
Resultatet är entydigt och också ganska skrämmande. Omkring 65 procent av de tillfrågade tror att kampen mot terrorismen, i Sverige och i världen, har negativ påverkan på svenskarnas inställning till personer med utländsk bakgrund. Störst andel ja-svar finns i åldrarna 30–49 år, och hos Sacoanslutna.
Av samtliga partiers sympatisörer tror en majoritet att inställningen påverkats negativt. Störst skillnad finns mellan de folkpartistiska sympatisörerna – där en svag majoritet om 57 procent svarat att de tror att kampen mot terrorismen påverkat inställningen till personer med utländsk bakgrund negativt – och vänsterpartisternas hela 76 procent.

Bilden är tydligast i södra Sverige och i Malmö. Tre fjärdedelar av de tillfrågade här svarar att inställningen har blivit mer negativ. En delförklaring kan vara att andelen invånare med utländsk bakgrund är högre än genomsnittet. En annan att högerextrema och främlingsfientliga partier har starkt fäste just i Skåne.
I efterdyningarna av 11 september-attentaten 2001 har USA och andra västländer försökt förebygga nya terrordåd genom åtgärder som i sig innebär att mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Hotet från terrorn har inte bara legitimerat väldiga militära insatser på de fattiga folkens bekostnad, utan vi har fått se svenska medborgares tillgångar frysta, människor återsändas till tortyr och förvägras rätten till rättvis rättegång.
Främlingsfientlighet och islamofobi breder ut sig i hela västvärlden och nidbilden av muslimer som ociviliserade fanatiker används för att understryka skillnader mellan ”vi” och ”dom”.
Den maktordning som är formulerad kring ”kriget mot terrorismen” får direkta konsekvenser för livsutrymmet för personer med utländsk bakgrund i Sverige.

Det är kännbart för den som misstänkliggörs på flygplatser och i kontakten med polis och myndigheter, och det är kännbart för den som får sin jobbansökan kastad i papperskorgen eller som nekas komma in på krogen. På detta sätt kan inrikespolitiken inte längre skiljas från utrikespolitiken.
Vänsterpartiet är överens med riksdagens övriga partier att terrorismen måste bekämpas. Vi är också överens med en majoritet av folket i Sverige, oavsett partisympati, om att terroristbekämpningen i Sverige och i världen försvårar situationen för människor med utländsk bakgrund.
De stater som tar till terroristiska metoder mot människor i det egna landet eller som tar sig rätten att ockupera andra länder måste ifrågasättas och bekämpas. Terrorism skall bekämpas av polisen och aldrig genom militär våldsanvändning mot civila.
Det vi måste samlas kring är att angripa terrorismens orsaker. Den enda vägen bort från terrorismen går via en jämnare fördelning av makten och resurserna i världen. En rättvis världsordning med respekt för de mänskliga rättigheterna minskar själva grogrunden för terrorism.

LARS OHLY
MARTA SANTANDER
RUZICA SANOJEVIC
(Från http://sydsvenskan.se)

Du gillar kanske också...