Fegt att inte väcka debatten

Den 20:e november ska den svenska riksdagen ta beslut om Lissabonfördraget – en av de största förändringarna av förhållandet mellan Sverige och EU som någonsin genomförts. På politikområde efter politikområde förs makten över från den svenska riksdagen, till en union som alltmer kan ifrågasättas på demokratiska grunder. Trots detta är det dödstyst i debatten från EU-förespråkarnas sida.

 

     Det är ett faktum att EU-eliten struntar i sina egna regler. När Irland valde att rösta nej till det nya fördraget så skulle förslaget ha fallit, och processen med att godkänna fördraget skulle ha stoppats. I och med högerregeringens odemokratiska politik har man dock valt att fortsätta – något som har gjorts möjligt genom ett obegripligt ställningstagande från socialdemokraternas sida. Sossarna har makten att stoppa godkännandet då det krävs kvalificerad majoritet i riksdagen, men lär inte utnyttja detta som det ser ut nu.

     Lissabonfördraget, som i sin tur är snarlikt det konstitutionsförslag som redan röstats ner av folken i Holland och Frankrike, innebär en rad försämringar. Medlemsländerna förbinder sig bland annat att upprusta militärt. Fördraget innebär dessutom det definitiva slutet för Sveriges neutralitet då man med ”alla till buds stående medel” måste försvara ett annat medlemsland vid ett väpnat angrepp utifrån. Vidare riskerar fördraget att innebära dödstöten för såväl svenska kollektivavtal som strejkrätt då regeringen och sossarna vägrar stå upp för den svenska modellen genom att kräva ett undantag. Listan kan göras mycket längre än så.

     Inom EU är den inre marknaden helig. Ingenting – vare sig sociala rättigheter eller miljö – får stå i vägen för dess förverkligande. Resultatet blir i grund och botten en försämrad ställning för vanligt folk när deras rättigheter och intressen urholkas till förmån för storföretagens önskan om en ohämmad frihandel. Men om detta är det tyst i debatten. Varken sossar eller borgare vågar någonting säga.

Fredrik Andersson

Ung Vänster Linköping

f.d. Tranåsbo

Du gillar kanske också...