Det handlar om demokrati

Vårt EU-motstånd beror på unionens brist på demokrati. Det skriver FREDRIK ANDERSSON, distriktsordförande Ung Vänster Östergötland, och EVA-BRITT SVENSSON, EU-parlamentariker (V).

Ung Vänsters och Vänsterpartiets EU-motstånd är i grunden ett resultat av unionens brist på demokrati. Det fördrag på vilket EU vilar sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra, och begränsar då också folkets rätt att fatta egna beslut. Miljöfrågor och sociala rättigheter är några exempel på frågor där marknadens frihet överordnas. En offensivare politik blir omöjlig när den inre marknaden får sätta gränserna.

Vi har under senare år mötts av en rad exempel där den svenska modellen har rubbats av den förutbestämda politiken från EU-etablissemangets sida. Trots löften om motsatsen vid vårt inträde i unionen, har EU lagt sig i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den så kallade Laval-domen har öppnat för lönedumpning och de menar att vi inte längre ska ha rätt att kräva svenska kollektivavtal för utländska arbetare som jobbar i Sverige.

Lissabonfördraget (som i olika tappningar egentligen redan röstats ner av folken i Frankrike, Holland och Irland, men som lär tvingas igenom ändå) kommer att begränsa folkets inflytande ytterligare. Militariseringen i Europa kommer att trappas upp genom ett grundlagsfäst krav på upprustning. Vidare tar man över rättsliga frågor från de nationella parlamenten, och utökar även sin påverkan i viktiga frågor som finans- och socialpolitik. Vänsterpartiet har beräknat att EU utökar sin makt på cirka 100 politikområden.

Vi vill se ett helt annat samarbete, och inte ett projekt där en liten elit kan föra politik över huvudet på alla dem som gång efter gång uttryckt sin kritik i folkomröstningar runt om i Europa. Vänstern gör skillnad genom sitt EU-motstånd, och nu är det viktigt att fler uttrycker sin åsikt genom att rösta i EU-valet den 7:e juni.

Vill du ha inflytande, fred och schyssta löner? Tyvärr. I dag är högerpolitiken grundlagsfäst.

Fredrik Andersson

Eva-Britt Svensson

 

Du gillar kanske också...