Barnen får betala krisen

När kommunerna nu drabbas av minskade intäkter till följd av den ekonomiska krisen är det åter igen barnen som kommer att få betala priset. I Linköping aviserar den borgerliga majoriteten omfattande nedskärningar inom skola och barnomsorg. Besparingarna är dock inte alls nödvändiga, det finns flera andra vägar som de borgerliga partierna kunde ha valt för att undvika denna situation i kommunerna.

 Den senaste mandatperioden har den borgerliga regeringen strypt tillförseln av resurser till kommunerna genom att frysa nivån på statsbidragen. Den besparingen har gått till att bland annat sänka skatterna för de med de högsta inkomsterna och dyraste husen. Inkomstskatterna har de senaste åren sänkts med ca 85 miljarder kronor. Detta är inkomster som nu skulle kunnat användas för att verkligen satsa för att ta Sverige ut ur krisen.   
Vi betalar fortfarande priset för de besparingar som gjordes på barnen under krisen i början på 1990-talet låt oss inte göra samma misstag igen. Se istället till att satsa mer resurser på utbildning och barnomsorg. Att komma ur krisen genom att spara på barnen är bara att skapa en ny långt mycket värre och kostsammare kris som vi kommer att få betala under mycket lång tid framöver.   
Vi har idag en regering som är fundamentalister vad gäller att sänka skatterna för de som har det bäst ställt och som vägrar att vidta åtgärder för att de som har de sämsta förutsättningarna att klara sig ska få hjälp. Det är då barnen som kommer att drabbas hårdast. Detta accepterar inte vänsterpartiet. Vi är beredda att ta ansvar för framtiden och faktiskt se till att skapa de resurser som krävs för att Sverige kan ta sig ur den ekonomiska krisen utan att barnen ska få betala priset.   
 


Emil Berg (v) Partistyrelseledamot och Styrelseledamot Sveriges kommuner och landsting

 

Du gillar kanske också...