Corren är ute och seglar om kollektivavtalen

I lördagens Corren ägnades hela ledarspalten åt att angripa mitt förslag om att Linköpings kommun ska ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid upphandling. Man menade att detta var att skjuta den svenska modellen i sank. Tyvärr finns inte ledaren tillgänglig på nätet men här är det svar som jag författade:

 Vi försvarar den svenska modellen

Correns ledare 15/8 ställer frågan hur arbetarna kan vinna på mitt förslag om kollektivavtal vid upphandling i Linköpings kommun. Innan jag svarar på den frågan så är det på sin plats att reda ut lite felaktigheter eller missförstånd i den ovan nämnda artikeln.

Det förslag som jag lagt till kommunstyrelsen, som har stöd av S och MP, ställer kravet på att de företag som levererar varor eller tjänster till kommunen ska teckna kollektivavtal eller att de krav som finns i kollektivavtalet ska vara uppfyllda. Det finns således inget absolut krav på att kollektivavtal ska tecknas. Däremot finns det krav på att man ska ge de anställda rimliga löner och bra anställningsförhållanden som följer det som arbetsmarknadens parter kommit överens om.

I nästan alla upphandlingar idag ställs det olika krav på miljöhänsyn och så vidare. Detta uppfattas inte som kontroversiellt. Men när det kommer till att garantera att människor inte ska behandlas dåligt då reser sig borgerligheten i protest.

Att den borgerliga ledarsidan på Corren angriper mitt förslag som helt orimligt och att det skulle skada den svenska modellen är extra intressant då den borgerliga majoriteten i Landstinget har genomfört exakt den skrivning som jag föreslår i kommunen. Där anser man tydligen att det är oproblematiskt att ställa dessa krav.

Det blir ju dessutom smått ironiskt när samma ledare som anklagar mig för att vilja förstöra den svenska modellen går till angrepp mot att Lagen om anställningsskydd (LAS) och menar att den försvårat för arbetsgivarna att sparka vem man vill. Så när de borgerliga ska försvara den svenska modellen så vill de försämra LAS och inte ställa krav på att man ska leva upp till kraven i kollektivavtalen. För mig låter det inte särskilt trovärdigt och framför allt inte någonting som de svenska arbetarna tjänar på.

Den svenska modell som jag värnar bygger på bra villkor och omfattande trygghet för arbetarna. En modell som även ger en trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Kampen för att försvara denna modell måste föras på flera plan. Där handlar det om att förbättra A-kassan, sjukförsäkringen och i alla lägen hävda kollektivavtalens roll. Detta är en politik som de svenska arbetarna vinner på.

Emil Berg
Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...