Riv upp, gör om, gör rätt!

Igår 14 oktober röstade riksdagen igenom den kontroversiella FRA-lagen med 158 ledamöter för och 153 emot. Trots kritik om massavlyssning och kränkningar mot den enskildes integritet vann förslaget gehör.

Den borgerliga regeringen har gett Försvarets radioanstalt (FRA)
mycket långtgående befogenheter vad gäller signalspaning i kabel utan
att uppnå tillräckliga krav för rättssäkerheten och skyddet för den
enskildes integritet.

Orsaken till dessa svagheter och oklarheter är att regeringens
försök till lösa bristerna i lagstiftningen har tagits fram i stor hast
bakom lyckta dörrar. En så komplex lagstiftning, med långtgående
konsekvenser för både rättssäkerhet och integritet, som påverkar våra
grundlagsskyddade fri- och rättigheter på individnivå, borde självklart
ha beretts genom en parlamentariskt sammansatt offentlig utredning.

Att regeringen så tydligt visar att man inte vill arbeta grundligt,
öppet och blocköverskridande är ett problem. Om man inte ser politiken
som ett demokratiskt verktyg, där man har möjlighet till breda
parlamentariskt och folkligt förankrade lagförändringar, så känns det
heller inte demokratiskt försvarbart att driva igenom FRA-lagen.

– Vänsterpartiet kommer aldrig att svika i frågor gällande
integritet, det är ett löfte. För Vänsterpartiet finns bara ett
alternativ och det är riva upp, göra om och göra rätt, avslutar Alice
Åström.

Du gillar kanske också...