Angående hushållsnära tjänster.

Varje skattekrona är värdefull. Därför ska vi vara noga med hur vi spenderar dem.

Högerregeringen har valt att satsa på de rikaste. De har infört ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det betyder att skattepengar som vi betalar in för att gemensamt bygga ett bättre samhälle används för att subventionera städning hemma hos friska och välbeställda människor. Samtidigt skärs det ned på hemtjänsten, förskolan och på lokalvården på sjukhus och skolor.

Vänsterpartiet har inget emot att den som har pengar över använder dem till att betala någon för att städa hemma hos sig. Men V tror att det är bättre att använda skattepengar till att skapa jobb i välfärden, där de kommer alla medborgare till del efter behov.

Har inte vanligt folk haft någon nytta av det här avdraget då? I praktiken inte. Enligt fakta från SCB ser det ut så här för 2008:

-Bara sex promille av dem med en årsinkomst under 200 000 kronor köpte den här typen av tjänster.

-För personer med en inkomst på över en halv miljon är motsvarande siffra sju procent.

-Det är mycket vanligare att köpa den här typen av tjänster i kommuner med många höginkomsttagare, t.ex. Danderyd och Lidingö.

Vänsterpartiet vill att Sverige ska börja bygga världens bästa välfärd. När vi skickar iväg våra småbarn till förskolan, så  ska vi veta att kvaliteten i den är den bästa som går att få.

När vi blir sjuka, så  ska vi kunna veta att vi får den bästa tänkbara vård. När vi inte klarar av att sköta våra dagliga rutiner länge, så ska det finnas hjälp att få som är av högsta kvalitet och möjliggör ett värdigt liv. Så ser det inte ut idag. Och det är därför Vänsterpartiet vill avskaffa RUT-avdraget. Vi behöver inte lägga pengar på städning hos de rikaste när de verkligen behövs på  fler och nya jobb inom äldreomsorgen, barnomsorgen, vården och skolan.

Rebecka Arnell

Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...