Framtidskommissionen lanserar hemsida

ida_gabrielsson

Vänsterpartiet har tillsatt en framtidskommission bestående av sex unga ledamöter som fått uppdraget att se över och komma med förändringsförslag för partiets organisation och politik. Idag lanserar kommissionen en hemsida där alla ska få komma till tals.

Ida Gabrielsson som leder kommissionen menar att det är viktigt med en öppen diskussion.

– Jag ser det som en självklarhet att så många som möjligt kan delta i och följa kommissionens arbete, medlemmar såväl som andra för Vänsterpartiet viktiga organisationer ska få tycka till och bidra. Ska man vända på alla stenar behöver man vara många som gör det, säger Ida Gabrielsson, sammankallande i framtidskommissionen.

Kommissionen har fått sex månader på sig att arbeta fram förslag till förändringar i Vänsterpartiets politik och organisation. Förslagen kommer sedan att behandlas av olika instanser i partiet.

– Jag är glad över att jag fått ansvar för att leda Vänsterpartiets förändringsarbete. Det behövs verkligen nya tag för att öka våra chanser att få föra en politik för ökad jämlikhet. Omvärlden ställer stora och delvis nya krav på ett parti som vill att den bästa välfärden ska omfatta alla människor, avslutar Ida.

Adressen till hemsidan är: http://framtiden.vansterpartiet.se

Du gillar kanske också...