Vänsterpolitik löser sociala problem – inte rasism

Här kommer vi att presentera tal hållna den 9 november

Ester Andréasson håller tal

Ester Andrèasson:

Kamrater. Vänner. Mötesdeltagare. Rasismen växer – i Europa och i Sverige. Nu finns också ett rasistiskt och högerextremt parti i den svenska riksdagen och i Linköpings kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna skyller samhällsproblemen på invandrare. De vill kasta ut människor till krig, förföljelse och förtryck. Rasister utnyttjar människors oro och skyller allt på invandrare istället för att göra något åt de verkliga problemen.I många andra europeiska länder har etablerade partier tagit över rasisternas människosyn, de har bidragit till att göra den rumsren. Det får inte hända här. Vi får inte låta det hända i Sverige och Linköping. Vi har allihop ett ansvar att stå upp – för solidaritet och för alla människors lika värde.

Rasismen är ett globalt fenomen, och vi vet att rasistiska struk­turer finns också i det svenska samhället. MEN kamrater, tillsammans kan vi arbeta för att bryta upp de strukturerna. Kampen mot rasism, segregation och diskriminering – det är en kamp för att humanism och mänskliga rättigheter ska omsättas i praktiken. Det är en kamp som vi måste föra på flera plan samtidigt.

På ett plan handlar det om att se och bemöta vardagsrasismen, den vi stöter på vid allt från krogköer till jobbansökningar.
En annan del är att göra det vi gör just ikväll – att samla ett motstånd mot öppet fascistiska och rasistiska rörelser och motverka den ökande acceptansen för dem.

Vi vet också, vänner, att rasism och främlingsfientlighet inte växer i ett vakuum. Sociala orätt­visor och växande klyftor är en bra grogrund för enkla förkla­ringar. DÄRFÖR är en po­litik som minskar de sociala klyftorna en viktig del i det antirasistiska arbetet.

För oss i vänstern är också arbetet för en human flykting­politik en del av den antirasistiska kampen. Jag och Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara ett land som står upp för alla människors lika värde – mot vardagsrasism och för en mänsklig asylpolitik. I ett sådant Sverige har främlingsfientlighet ingen plats. Vanliga människor tjänar inte på rasism. Det som ofta kallas integrationsproblem, handlar i själva verket om dåliga bostäder, arbetslöshet och en ojämlik skola – sådant som drabbar alla oss som inte har en tjock plånbok.

Vi måste hålla ihop vänner. Hålla ihop mot rasismen och för ett mänskligt Linköping.

FÖR tillsammans, vänner, är vi starka.

Tack.

Du gillar kanske också...