6 800 sjuksköterskor i ren vinst

Vänsterpartiets kampanj med temat världens bästa sjukvård drar igång den andra mars. Kampanjen pågår i hela landet och riksdagsgruppen kommer att delta i det utåtriktade arbetet. Emil Broberg, landstingspolitiker och gruppledare för Vänsterpartiet i Sveriges kommuner och landsting, samt välkänd för vänsterpartister i Linköping, ingår i arbetsgruppen för kampanjen.

Inom privata sjukvårdsföretag plockas 19 procent ut i vinst på satsade pengar. Ett genomsnittligt företag, i alla branscher, har en vinst på ungefär hälften, tar Emil Broberg upp som exempel på hur skattepengar går till vinster, när han blir intervjuad för en artikel i Vänsterpress.
Broberg tar också upp att en rapport visat att år 2009 gjorde de sju största vårdbolagen en sammanlagd rörelsevinst på 1,6 miljarder svenska kronor. 

Den vinst som vårdföretagen gjorde år 2009, där merparten troligen skickades vidare till ägarna, det vill säga riskkapitalbolagen, i form av koncernbidrag, måste ställas i relation till vad man kunnat göra för dessa skattemedel. För 1,6 miljarder kronor hade man kunnat anställa cirka 6 800 sjuksköterskor, säger Emil Broberg.

Vänsterpartiet vill ha världens bästa vård utan vinstintresse och en demokratiskt styrd vård. Skattepengar till vård ska inte gå till vinst.

Källa: Vänsterpress nr 2, feb mars – 2011.
(Medlemmar i Vänsterpartiet får tidningen med posten)

Du gillar kanske också...