En vänsterpartist om politik och framtiden

 

Monica Ericsson

Monica Ericsson

Uppdrag i Vänsterpartiet
Jag är en av de tre kommunfullmäktigeledamöter som Vänsterpartiet har i Linköpings kommunfullmäktige. Jag är gruppledare för kommunalpolitiska gruppen. Gruppen består av alla  Vänsterpartister som har valts till ett kommunalpolitiskt uppdrag i kommunen tex Kf-ledamöter, nämndledamöter, nämndemän i tingsrätten, borgerlig vigselförrättare, valnämndsledamot.
Förutom uppdraget som gruppledare och Kf-ledamot är jag också ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ekonomiutskott. De flesta som är ledamöter i Kf är också ledamöter av ett geografiskt utskott. Jag är ledamot av ”centrala utskottet”.

 

Vad innebär ditt uppdrag?
Jag är både samordnare av det politiska arbete som de kommunalpolitiskt valda gör, men också den som bevakar och ger förslag på prioritering av de politiska frågor som gruppen ska satsa på. Jag är med på planerings- och beredningsmöten i kommunen för att få underlag till de olika politiska frågor som kommer att behandlas i olika beslutande församlingar i kommunen för att kunna hålla gruppen informerad och uppdaterad i aktuella frågor. Jag är den naturliga kontakten för pressen när det gäller partiets ställningstaganden i de kommunala frågorna. Förberedelsen av gruppens sammanträden är en självklar del av mitt uppdrag. Jag har ett arbetsrum på Stadshuset och kan genom att möta tjänstemän och politiker även utanför sammanträdesrummen få ”dragningar” av ärenden något som till exempel är väldigt viktig inför budgetsskrivandet. Vänsterpartiet skriver alltid ett eget budgetförslag som vi presenterar när kommunfullmäktige har sitt budgetmöte. Vårt budgetförslag var föremål för röstning så sent som i november 2010. Alla som är intresserade av vår politik kan läsa vårt budgetförslag för att se att ett mer rättvist Linköping är möjligt.

Vad fick dig engagerad i politiska frågor?
Framförallt internationella frågor. Ganska snart såg jag att det också finns stora orättvisor i Sverige. Kommunalpolitiska frågor är jätteviktiga eftersom väldigt mycket som rör människors liv och vardag avgörs i kommunerna. Det är till exempel så att nästan allt som gäller barn beslutas i kommunen. Samma sak gäller vård och omsorg om äldre. Det är i kommunen det avgörs om alla människor ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda eller inte

Vilka är dina hjärtefrågor?
Alla människors lika värde. Det gör att frågor som gäller homo- bi och transpersoner är väldigt viktiga för mig. Men det är lika viktigt att personer med olika funktionshinder ges lika rätt och möjlighet i samhället och att personer oavsett religion, etnicitet och ”rötter” omfattas av lika rättigheter och möjligheter. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns en urbefolkning i Sverige: samerna, vars rättigheter ofta får komma i andra hand…Samernas rättigheter tycker jag att vi ska lyfta när det finns möjlighet, det bor samer i Linköping också.
Den stora barnfattigdomen är en hjärtfråga för mig att få vara med och bekämpa. Barnfattigdomen ökar, mer i Linköping än på andra håll. Det måste vi göra något åt – alla barn måste få samma chans. Det kommer en ny barnfattigdomsrapport från Rädda Barnen nu i början av 2011, läs den (kommer att kunna laddas ner som Pdf från Rädda Barnens hemsida) och delta i kampen för alla barns lika rättigheter och lika möjligheter. Vi börjar här i den kommun där vi bor och där vi lätt kan se hur det ser ut i verkligheten.

Hur många procent av rösterna får Vänsterpartiet i Linköping i valet 2014?
Under mandatperioden kommer Vänsterpartiet att kämpa för att Linköpingsborna ska våga lämna ”satsa på dig själv-tänket”  som genomsyrar landet just nu. Vi vågar hoppas och tro på att många Linköpingsbor kommer till insikt om att det bara är ett solidariskt samhälle som kan ge trygghet till alla, i livets alla skeden.

Hur många medlemmar har Vänsterpartiet i Linköping 2014?
Svårt att säga, många röstar på Vänsterpartiet och ser sig som Vänsterpartister men vill inte vara medlemmar i ett politiskt parti. Det viktiga är att arbeta politiskt för ett solidariskt samhälle, var man än gör det: i partiet, i fackföreningen och på alla andra ställen där kampen för ett bättre och mer rättvist Linköping ”kan behöva ett handtag”. Jag är medlem i en barnrättsorganisation. Den har 1500 medlemmar i Linköping. Kanske kan det vara en trolig siffra för antalet medlemmar i Vänsterpartiet i Linköping 2014?

Vad tror du engagerar människor i Linköping i sociala och politiska frågor allra mest?
Möjligheten att leva ett gott liv i Linköping i livets alla skeden. Ett bra liv som barn, som ungdom, som vuxen, som förälder, och som gammal. Det är det som skänker trygghet.

Hur uppfattar du intresset för att engagera sig politiskt i dag?
Jag uppfattar att många har ”tappat hoppet”. Det känns nästan som det viktigaste av allt att människor återfår hoppet om att det ”gör skillnad” att bry sig, att det ”spelar roll” att engagera sig. Att det är möjlig att skapa ett nytt och bättre samhälle. Ett samhälle för alla. Det är möjligt – om vi gör det tillsammans!

Egen kommentar
Det kan kännas frustrerande när man ser hur mycket det är som skulle behöva förändras för att alla människor ska få lika värde och möjlighet i ett framtida samhälle, men om man väljer ut en fråga och engagerar sig i den, och på så sätt deltar i kampen för en ny och bättre värld så kan man lämna över ansvaret för övriga frågor till andra, eller till sig själv längre fram. En person kan inte göra allt, man måste välja, prioritera. Men genom att delta i kampen, så har man inte gett upp, det i sig, berikar hela ens liv. Det är i alla fall så jag själv upplever det. Jag skulle tycka att det vore svårt att se alla orättvisor i välden utan att göra något åt saken. Se det som en tavla som ska målas, där var och en har sin lilla bit att måla. Ingen behöver eller kan måla hela tavlan, men alla måste måla sin bit för att den ska bli färdig….. Så är det med ett nytt och rättvist Linköping också: vi kämpar tillsammans – det är viktigt är att vi gör vår bit. TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Du gillar kanske också...