Yttrandefriheten gäller inte hiphopkulturen

På söndag spelar Kartellen i Linköping. De skulle egentligen ha spelat här för ett par veckor sedan, men moderaterna stoppade deras medverkan. Kommunen betalade bandet för att inte spela. Kartellen erbjöd då oppositionen att arrangera en spelning där dom spelar gratis – de har ju redan fått betalt. Vänsterpartiet nappade. Det gjorde vi för att vi står upp för demokrati och ett fritt konst- och kulturliv utan politisk censur.

Det finns ett starkt tryck från myndigheter och politiker på olika kulturyttringar för att de ska förändra sig, bli okritiska mot makten och anpassa sig. Kartellen är dessvärre inte ensamma om att ha blivit stoppade som nu i Linköping eller tidigare i somras på Peace and Love, det har hänt andra hiphop-artister tidigare runt om i landet. Ibland av polisen, ibland av politiker och ibland av tjänstemän på kommuner. Nu senast blev artisten Cleo stoppad från medverkan i hiphop-projekt på en skola i Umeå. Graffiti, som också är en del i hiphop-kulturen, behandlas på samma sätt. I exempelvis Stockholm bedrivs en världsunik hårdnackad nolltolerans där väktarbolag går långt utöver sina befogenheter i jakten på graffitimålare. Politiker och polis gör allt för att stoppa evenemang, seminarier, utbildningar och utställningar som har med graffiti att göra.

Samtidigt som dessa mycket tydliga inskränkning i yttrandefriheten och de konstnärliga fri- och rättigheterna sker av hiphop-kulturen, så beviljas nazistdemonstrationer runt om i Sverige av samma polis med argumentet att yttrandefriheten är grundlagsfäst. För polisen är nazisters yttrandefrihet värd att rida ner människor för samtidigt som rappares yttrandefrihet aktivt ska begränsas.

Likadan skevhet hör man i resonemanget kring skolan där man släpper in nazister och rasister att tala. En elev ska genom skolplikt tvingas höra på en nazist, men rapparen Cleo får inte delta i ett projekt i skolan för att hennes rap är politisk.

Paul Lindvall (M) i Linköping som stoppade Kartellen från att uppträda skulle säkert försvara demonstrationsrätten och yttrandefrihet, men olika människor har olika rätt. Om makten ska styra över det konstnärliga innehållet, så som Paul Lindvall, polisen och andra myndigheter gjort så kommer de göra kulturen mindre kritisk mot makten.

Hiphop (rap och graffiti) ifrågasätter makten på ett annat sätt än annan kultur. På ett rakt och tydligt, reellt sätt. Hiphop är politisk. Den utmanar makten. Det är därför hiphopen fortfarande motarbetas medan punken, som kom samtidigt, nu är accepterad. Punken kan avfärdas som en revolt, det kan inte hiphopen. Graffitin ifrågasätter i realiteten äganderätten varenda dag. Den tar rätten till det offentliga rummet just nu.

Den konstnärliga friheten kan inte underordnas och tillges en mindre yttrandefrihet. Tvärtom vill jag se mindre nazistdemonstrationer och mer politisk rap. Vänsterpartiet står upp för demokratin och därför ger vi nu möjligheten för Linköpingsborna att lyssna på den musik som Moderaterna inte vill att du ska höra.

Rossana Dinamarca
Riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Emil Broberg
Ordförande Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...