Dags att ge papperslösa vård – nu!

Det finns en grupp mäniskor som bor i Sverige men lever utanför systemet. Det är de som ofta kallas för papperslösa. De kan ha olika skäl till varför de vistas här men det är oftast personer som lever under mycket svåra förhållanden. De saknar alla grundläggande skyddsnät som andra har. De saknar också tillgång till rimlig hälso- och sjukvård.

För Vänsterpartiet är frågan om rätt till hälso- och sjukvård en mänsklig rättighet. Landstinget har en möjlighet att ändra vilka regler som ska gälla för denna grupp. Att avstå från att öppna upp för att ge fullständig vård på likvärdiga villkor är inte acceptabelt.

Idag finns det nätverk av hjältar inom hälso- och sjukvården som efter bästa förmåga hjälper så många de kan. Det är en beundransvärd insats. Dock kan vi inte acceptera att grupper som bor i det svenska samhället ska vara beroende av frivilliga insatser för att man ska få sitt behov av sjukvård tillgodosett. Vi kan så mycket bättre än så.

Frågan om vård för papperslösa har tidigare behandlats i landstinget. De styrande partierna har dock inte varit intresserade av att leva upp till grundläggande mänskliga rättigheter genom att ge alla som bor i Östergötland likvärdig vård. Därför väljer nu Vänsterpartiet att lyfta frågan igen. Det är nu tredje mandatperioden i rad som vi nu motionerar om att ge alla en likvärdig vård på lika villkor. Det är dags att det blir verklighet nu!

Emil Broberg, gruppledare landstinget
Malin Östh, ledamot landstingsfullmäktige

Du gillar kanske också...