Välfärden måste förändras i grunden

I lördagens Corren (27/9) skriver undersköterskan Magdalena Hultman en bra debattartikel. Hon beskriver hur hon och hennes kollegor gör ett fantastiskt bra jobb inom äldreomsorgen. Det är absolut någonting som kommer fram alltför sällan i debatten. Det har även vi i Vänsterpartiet en del i då vi ofta väljer att kritisera det som vi inte tycker är bra.

Vänsterpartiets viktigaste fråga de senaste åren har handlat om vinster i välfärden. Vi har gång på gång fört fram vår omfattande kritik mot hur riskkapitalägda bolag bedriver vinstjakt inom vår välfärd. Detta inte minst inom äldreomsorgen. Vår kritik har aldrig riktats mot personalens goda arbete utan mot hur kommunerna väljer att privatisera och hur företagen väljer att minska sina kostnader för att tjäna mer pengar. Detta har påverkat kvaliteten i välfärden.

Vänsterpartiet har hela tiden arbetat för att alla som arbetar inom till exempel äldreomsorgen ska ges bättre möjligheter att använda sin kompetens fullt ut. Vi vill ge mer tid för omvårdnad av de äldre samtidigt som personalen inte ska behöva slita ut sig i förtid. Vi vill sätta stopp för delade turer och ge bättre möjligheter till kompetensutveckling i yrket. Genom att använda pengarna till verksamheten i stället för vinstutdelning kan vi ytterligare förbättra omsorgen för våra äldre.

Med dagens system där kommunen väljer att göra ständiga upphandlingar gäller samma problem med pressade scheman och hårt belastad personal även inom den kommunalt drivna omsorgen. Det är samma marknadstänk som driver den då man jagar samma kontrakt som de privata. Vi ser därför att vi behöver göra om hela systemet för hur vi politiskt styr över välfärden. Äldreomsorg och sjukvård är inte några varor på en marknad som ska säljas fram och tillbaka.

Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen. Jag skulle aldrig någonsin ifrågasätta det arbete som varje dag görs av duktiga undersköterskor och annan personal. Jag vill bara att alla som jobbar där ska få fler arbetskamrater och bättre arbetsvillkor.

Jessica Holmqvist Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...