Vinstuppgörelse en seger för sjukvården

Vänsterpartiets uppgörelse med regeringen om vinster i välfärden är en stor framgång för både vänsterpartiet och för välfärden. Uppgörelsen kommer att få en avgörande betydelse inte minst inom hälso- och sjukvården i Östergötland.

Överenskommelsen innebär att vinstintressena kommer att försvinna ur välfärden. Dock är det mycket som ska utredas innan det blir lagstiftning. Dock finns det redan nu en rad frågor som fattas beslut om redan nu eller under 2015. För hälso- och sjukvården innebär det ett stopp för privatisering av hela eller delar av universitets- och regionsjukhus, stopp för gräddfiler i vården och att tvångs-LoV i primärvården stoppas.

Att just vårdcentralerna nu slipper att lyda under den tvångs-lov som de borgerliga partierna genomförde öppnar för nya möjlighete för landstinget att skapa nya arbetssätt för vårdcentralerna att arbeta så att man verkligen kan arbeta för att förbättra östgötarnas hälsa. Genom att lämna marknadstänkandet bakom oss kan landstinget fokusera mer på den hälso- och sjukvård som medborgarna behöver istället för att skriva krångliga regelböcker.

Vänsterpartiet har här tre förslag som omedelbart kan genomföras och som skulle förbättra möjligheterna för en effektiv och välfungerande primärvård där vårdcentralerna utgör navet i framtidens hälso- och sjukvård:

1. Ta bort den fria etableringsrätten för privata företag i primärvården.

2. Inrätta ett områdesansvar för vårdcentralerna så att de får ett ansvar att arbeta med att förbättra befolkningens hälsa.

3. Inför nya ekonomiska ersättningar till vårdcentralerna. Slopa dagens krångliga och byråkratiska modeller som tar patienttid från personalen. Satsa mer resurser till de områden där behoven är störst.

Nu finns det en god möjlighet att vårdcentralerna tvingas leka företag och istället får fokusera på hälso- och sjukvård. Frågan är bara om de partier som tänkt sig styra är beredda att genomföra dessa grundläggande och nödvändiga förändringar som landstinget nu får möjlighet till.

Emil Broberg
Gruppledare landstinget i Östergötland
Jessica Holmqvist, ersättare Landstingsstyrelsen

Du gillar kanske också...