Regionfullmäktige – Fortsatt högerkurs för S och MP

I tisdags hade det nya Regionfullmäktige i Östergötland sitt första sammanträde. Det var ett möte som helt präglades av Vänsterpartiets opposition mot den nya majoritetens (S, MP, C FP) politik, eller snarare avsaknad av politik. Hela vår fullmäktige grupp var flitiga i talarstolen medan de flesta andra partier bara skickade fram någon eller några företrädare. Tragiskt nog så är den politiska inriktningen densamma som när det var alliansen som styrde. Mycket få förändringar kommer på tal och såväl den kassa personalpolitiken som privatiseringspolitiken fortsätter. Hade Vänsterpartiet varit med och styrt hade det sett annorlunda ut. Här följer ett referat av fullmäktigedebatten gällande just de anställdas rättigheter och arbetsförhållanden.

Bussförarnas anställningstrygghet

Den viktigaste och tuffaste debatten under dagen handlade om verksamhetsövergång inom kollektivtrafiken. . Varje gång regionens busstrafik upphandlas och en ny utförare vinner sägs all personal upp. Det innebär otrygghet, tystnad och att det till och med kan vara svårt för bussförare att få lån eftersom dom kan få sparken vid varje upphandling. Detta pressar såklart också lönerna och villkoren inom branschen. Vänsterpartiet vill ha anställningstrygghet för Östergötlands bussförare och att krav på att personalen ska följa med till det nya företaget ska ställas i varje upphandling. Detta görs redan på andra håll i Sverige. De styrande partierna S, MP, C och FP verkar inte vara beredda att agera i frågan. Särskilt sorgligt är det såklart om inte Socialdemokraterna agerar, om inte i denna fråga så i vilken fråga ska då ”arbetarpartiet” ta arbetarnas parti? Det är bråttom för redan i vår upphandlas driften av landsbygdstrafiken.

Tilläggas är att bussförarna i Östergötland som organiseras av Kommunal har en pågående namninsamling för verksamhetsövergång, kanske är S beredda att lyssna på bussförarna själva? Krav på personalövertagande vid upphandling av kollektivtrafik

Här finns också en mycket bra debattartikel från kommunal som sammanfattar problemen och lösningarna: Absurd hållning från Sveriges bussföretag

Krav på meddelarfrihet

Sedan diskuteras Vänsterpartiets motion om att meddelarfrihet ska gälla också för den verksamhet som regionen upphandlar. Det nya mitten-höger-styret tyckte dock inte att det är så viktigt med meddelarfrihet för alla de som arbetar i för skattepengar upphandlad verksamhet. Detta finns redan i många kommuner och landsting som i Umeå och Malmö. Statsminister Löfven är för meddelarfrihet i all skattefinansierad verksamhet. Men det är visst inte Socialdemokraterna i Östergötland som valde att avslå motionen.

Frågan är om landstingsmajoriteten vill att en tystnadens och rädslans kultur ska råda på dessa arbetsplatser? Man hänvisade i debatten till en teknikalitet för att motivera avslaget och ville inte diskutera meddelarfriheten. Naturligtvis lämnade Vänsterpartiet omedelbart in en justerad och ytterst specifik motion som vi hoppas kan vinna bifall när den tas upp.

Både Emil Broberg Franco Sincic och Kerstin Sagström pressade S i frågan.

Städning av vårdlokaler

Revisionen har gett svidande kritik mot städningen i landstingets lokaler. Malin Östh (V) pekade i debatten på huvudproblemet – upphandlingar, splittrad organisation och ständig prispress försämrar såklart städningen och hotar patientsäkerheten. Margareta Fransson och MP försvarade privatiseringarna och hävdade att ytterligare kontroll av städarna är lösningen. Bara Vänsterpartiet tog ett verkligt grepp om problemet och vågade ifrågasätta priavtiseringen. Verksamheten själva säger ju att dom vill anställa egna städare!

Emil Broberg, gruppledare för V fyllde på med argument om att städare också måste få bli en del av arbetsgemenskapen istället för utbytbara varor där den som accepterar lägst lön får uppdraget. Det gynnar hygien och städning men ger också värdigheten och rimliga anställningsvillkor tillbaka till våra städare. Väl vid makten har S och MP visat sig bli väldigt nyliberala och nära de borgerliga partiernas. Här lämnade Vänsterpartiet också in en motion om att ta tillbaka städningen av vårdlokaler i regionens regi – både för patienternas och städarnas skull.

Du gillar kanske också...