Medborgarkontor i Berga – En (V)-framgång

  • kerstin2
  • kerstin
  • 13220698_1025267500843113_6894373248213528500_o

Under fredagen, 27 maj, besökte vi i Vänsterpartiet det nyligen invigda Medborgarkontoret i Berga för att överräcka en välkomnande blomma.  Med vid besöket var Kerstin Sagström (Vänsterpartiet Linköping) som också är den ursprungliga motionären som lade fram förslaget till Kommunfullmäktige. Förslaget tog några år att realisera men nu står så äntligen Medborgarkontoret klart, på plats i närhet till Berga centrum. Verksamheten har tillkommit helt på initiativ av Vänsterpartiet och vi ser detta som en framgång. Vänsterpartiet gör skillnad.

Vid besöket samtalade vi med två medarbetare inom verksamheten för att höra hur arbetet gått hittills under den inledande verksamhetsveckan. Organisationen har känt sig bekväma i sin nya miljö och enligt uppgift har ett fyrtiotal ärenden och möten med medborgare ägt rum, vilket anses bra såhär i den verksamhetsmässiga inledningen. Med omväxlande arbetsuppgifter av olika slag kan man på medborgarkontoret få hjälp och stöd i en rad olika frågor.

Medborgarkontoret uppbär viktiga stödfunktioner och kan bland annat bistå med hjälp i allmänna administrativa frågor som rör bland mycket annat kommunal verksamhet, bostadsfrågor, ekonomisk rådgivning samt stöd vid språkliga svårigheter. För stöd i frågor kring äldreomsorg finns även en så kallad ”äldrelots” att tillgå i verksamheten. Personer som hittills besökt kontoret har sökt stöd i ett brett spektrum av frågor och de sökande utgör en mångfacetterad grupp med avseende på ålder, språkliga förmågor, etnicitet. Stöd ges till alla medborgare efter behov.

Vi i Vänsterpartiet vill önska alla medarbetare vid Medborgarkontoret Hjärtligt Välkomna till er nya arbetsplats i Berga och ett Stort lycka till i i ert viktiga arbete.

 

PS. Vänsterpartiet deltog givetvis även vid invigningen av kontoret vilken ägde rum för en vecka sedan (20 maj), där vi representerades av Jessica Eek (Gruppledare för Vänsterpartiet, Kommunfullmäktige Linköping), Eva Lindblad (ledamot av Kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Linköping) samt Martin Öst ( Styrelsen, Vänsterpartiet Linköping). DS.

Du gillar kanske också...