Vilka politiska frågor ska vi i (V)änstern fokusera på inför framtiden?

Medlemmar och sympatisörer – Se hit!

För oss i Vänsterpartiet är våra medlemmar den största tillgången i vårt arbete att förändra samhället till det bättre. Vi strävar efter ett i grunden mer rättvist samhälle. Ett demokratiskt socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt hållbart samhälle. I enlighet med vårt partidemokratiska förhållningssätt utgör var och en av Er medlemmar grunden i vårt arbete.

Vilken fråga tycker Du är allra viktigast att vi tillsammans fokuserar tydligare på:
1) I allmänhet?
2) Specifikt på lokal nivå?

Tillsammans gör vi skillnad!
Vänliga Hälsningar, Styrelsen Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...