Debattartikel: Medmänsklighet ska prägla Linköping

Corren publicerar 10 juni en debattartikeln ”Medmänskilighet ska prägla Linköping” skriven av Jessica Eek som behandlar det faktum att förslag från Moderaterna i kommunen de facto ställer olika utsatta grupper mot varandra. Vänsterpartiet motsätter sig å det starkaste denna typ av förslag när vi istället står upp för medmänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

”Humanism måste fortsätta prägla Linköpings kommuns inställning till fattiga EU-medborgare. som kommer till Linköping för försörja sig, ofta genom att tigga. Att inte göra någonting när vintern kommer, är att låta människor lida och kanske till och med riskera livet i vinterkylan.

Christian Gustavsson redorgör för hur Moderaterna inte längre kommer att ställa sig bakom finansiering av härbärgen för fattiga EU-medborgare. Hans och Moderaternas uppfattning i frågan speglar i hög utsträckning den kursändring Moderaterna har stått för sedan Anna Kinberg Batra övertog partiledarskapet och Linköpingsmoderaterna är inte sena att följa efter. De principer som nu ska råda är att tiggeriet är en återvändsgränd och att de som tigger därför borde ha den goda smaken att avstå sitt tiggeri.

Självklart är det inte så enkelt. Den fattigdom som pressar människor att tigga går inte över för att härbärgen stänger. Den som tigger blir inte rikare för att det saknas tak över huvudet, inte heller minskar behovet av att resa till Sverige för att tigga. Det som händer är att vi går vidare i en avhumanisering av våra medmänniskor. Vi fråntar dem möjligheten att värma sig och möjligheten att sova inomhus. I förlängningen kan det faktiskt ses som likgiltighet inför om människor lever eller dör.

Christian Gustavsson skriver vidare att de nu vill satsa på ett bra asylmottagande. Det är ett påstående som både upprör och förbryllar. Upprör genom det cyniska sätt på vilket Gustavsson ställer de båda grupperna emot varandra. Det sätt på vilket han utmålar fattiga EU-medborgare som lyxkonsumenter av vår välvilja, när de väljer att komma hit, inte som offer för fattigdom och förtryck. Uttalandet förbryllar genom att det plötsligt låter som att Moderaterna nu ställer sig positiva till den asylinvandring de gjort allt för att minimera det senaste året.

Vänsterpartiet anser att humanism och medmänsklighet ska prägla synen på alla människor som kommer till Linköpings kommun. Vi anser vidare att det är av yttersta vikt att alla etablerade partier står upp för ett okränkbart människovärde, utan att ställa utsatta grupper emot varandra. Att erbjuda tak över huvudet är det minsta vi kan göra för att hjälpa oerhört utsatta medmänniskor, så låt oss då göra det!”

Jessica Eek

gruppledare Vänsterpartiet i Linköping

Debattartikeln i sin helhet finns tillgänglig via: http://www.corren.se/asikter/debatt/medmansklighet-ska-pragla-linkoping-om4172064.aspx, per 2016-06-10

Du gillar kanske också...