Debattartikel: Könsneutralitet i skolmiljöer

Corren publicerar idag en debattartikel författad av Jessica Eek (Gruppledare Vänsterpartiet i Linköpings kommun) samt Albin Sjöberg (Vänsterpartiet Linköping) vilken behandlar rättigheten till könsneutralitet inom ramarna för skolans verksamhet.

”Det är med viss bestörtning vi möts av beskedet att Folkungaskolan säger nej till att införa ett könsneutralt omklädningsrum. Det visar på den ignorans som fortfarande råder i frågan om transpersoners rättigheter.

Skolan ska vara en inkluderande plats och inte ett ställe där man får ingnuggat att man inte passar in. Att växa upp och vara osäker i sin könsidentitet är i sig en svår process och vi ser inte att det skulle vara skolans uppgift att försvåra den ytterligare.

Könsneutrala omklädningsrum bör vara en självklarhet år 2017. Vi i Vänsterpartiet i Linköping tänker ta fighten för allas rättigheter. Att inte kunna byta om i det omklädningsrum man känner att man platsar i är inte hållbart. Att vara nervös eller känna ångest varje gång man ska gå till gympan ska inte vara ett alternativ. Statistik visar att 60 procent av eleverna känner sig otrygga när de befinner sig i omklädningsrummen. Vill vi på allvar att ungdomar ska få uppleva glädjen i idrott så måste det förändras! Ett könsneutralt omklädningsrum är inte allt, men för en del elever kommer det att göra en mycket stor skillnad. När vi läser att Folkungaskolans elevkår fått ett nej från skolledningen blir vi besvikna. Det är i dessa små enkla steg vi kan göra större en förändring. Ledningen måste tänka på elevernas psykiska hälsa och vad eleverna vill i denna fråga. Tack Folkungas fria elevkår för att ni är med och tar striden!

Att inte acceptera den grupp med människor som varken anser sig vara kille eller tjej är fel och en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Vi tycker att könsneutrala omklädningsrum ska vara en självklarhet i kommunen. Man har rätt att vara den man är, man har rätt till sin egen kropp och man har rätt att bestämma över sig själv.

Vänsterpartiet kommer att gå vidare med att motionera om att alla skolor ska beredas ekonomiskt stöd för att införa ett könsneutralt omklädningsrum. Det är inte ett stort steg, det är inte en stor kostnad, men det är ett litet steg för att fler ska känna sig inkluderade.”

Jessica Eek, gruppledare Vänsterpartiet i Linköping

Albin Sjöberg, Vänsterpartiet i Linköping

Debattartikeln finns tillgänglig i sin helhet via: ”http://www.corren.se/asikter/debatt/konsneutralt-borde-vara-en-sjalvklarhet-om4555789.aspx”, per 2017-03-22

 

Du gillar kanske också...