Debattartikel: Öka kraven på försvaret – för Vätterns skull

Corren publicerar idag en debattartikel författad av Vänsterpartiets Kerstin Sagström och Martin Öst, vilken behandlar behovet av att skydda Vättern mot de olika yttre hot som föreligger mot sjön.

Sjön Vättern är Sveriges största, renaste och mest motståndskraftiga dricksvattentäkt. I dag är en halv miljon människor beroende av dess dricksvatten. Den kommer även i framtiden vara oumbärlig som dricksvattentäkt speciellt eftersom andra sjöar på grund av klimatförändringarna kan få otjänligt vatten.

Linköpings invånare är i dag beroende av att hämta en del av sitt dricksvatten från sjön, via Motala ström. Vattenverket Berggården levererar varje dag 40 000 kubikmeter vatten till bostäder och företag i Linköpings kommun. Det är därför vi med oro konstaterar att Vättern nu är utsatt för ett antal hot som kan förstöra dess fina vattenkvalitet. Några är ännu bara på planeringsstadiet som dagbrottsgruva nära Gränna och provborrning för ny gasteknik i Motalabukten.

Men det i nuläget största och allvarligaste hotet utgörs av Försvarsmaktens flyg- och skjutövningar för vilka man under år 2016 fått nytt och utökat tillstånd. Tidigare fanns tillstånd för 1 000 skott per år i max 20 dagar, i genomsnitt 50 skott/dag, vilket nu utökats till 69 000 skott per år max 50 dagar, i genomsnitt 1 380/dag samt därutöver 150 övningsraketer.

Det är en avsevärd ökning som gör att inte enbart vattenkvaliteten riskerar att försämras, utan också miljön omkring sjön, framför allt i form av ökat buller som påverkar både djur och människor negativt. Antalet flygrörelser utökas dessutom markant, vilket gör att föroreningarna från flygbränsle också ökar.

Att försvaret skulle ha förtur till Vättern genom att man har ett ”Riksintresse för försvaret” betyder inte att de kan göra hur som helst. De måste följa miljöbalken och lämna in en miljökonsekvensbeskrivning och redovisa alternativa övningsplatser och nu finns glädjande nog från politiker och allmänhet runt sjön ett ökat krav på att detta ska ske.

Vi anser att Linköpings styrande, Koalition Linköping, också bör agera på liknande sätt då Linköpings kommun är beroende av vattnet och för att sjön ska få det skydd som behövs för att förbli den fina dricksvattentäkt den är.

Kerstin Sagström, Vänsterpartiet Linköping

Martin Öst, Vice Ordförande Vänsterpartiet Linköping

Debattartikeln finns tillgänglig i sin helhet via: ”http://www.corren.se/asikter/debatt/oka-kraven-pa-forsvaret-for-vatterns-skull-om4567210.aspx”, per 2017-03-31.

Du gillar kanske också...