Vänsterpartiet flitigast i Linköpings kommun

Corren skriver om att Vänsterpartiet i Linköping är kommunens flitigaste parti som motionärer. Flest motioner till antalet, och sett till partistorlek utgör (V)i en absolut dominant på området.


Totalt inlämnades trettio motioner. Samtliga från oppositionspartierna M, C, KD, V och SD. Att det är så beror på att majoriteten S, MP och L, som har makten och kan i princip göra slag i saken i de frågor de vill. Till alla motioner kommer så också interpellationer och frågor som ledamöterna ställer till den styrande majoriteten.

Sett till antalet motioner var 2016 ett bättre år än 2015 när fjorton motioner lämnades in.

Allra flitigast motionär var fullmäktiges minsta parti, vänsterpartiet. Från 1 motion 2015, till 8 förra året. Orsakerna till det är flera enligt partiets gruppledare Jessica Eek:
– Det främsta är nog att vi vill förändra väldigt mycket. Då måste vi driva många olika frågor. Sedan har vi högt i tak för att lägga fram motioner.

Även Sverigedemokraterna har ökat på sitt motionsskrivande. Från att ha lämnat in 1 motion 2015, ökade de till 5 motioner 2016.

Enligt partiets gruppledare Jonas Andersson beror det på att partiet fick en plats i kommunstyrelsen och fick förändra sitt arbetssätt. Mycket av arbetet 2015 handlade om att utarbeta en egen budget, uppger han. Året efter var partiet varm i kläderna och motionerna blev fler.

Jonas Andersson:
– Att sitta med i kommunstyrelsen gör det politiska arbetet mer intensivt med många fler möten. Då deltar vi i många fler viktiga beslut än när vi bara suttit med i kommunfullmäktige som parti.

Att få motionerna besvarade tar sin tid. Enligt partierna själva är det inte särskilt många som besvarats än så länge.

Men åtminstone en har fått tummen upp. I november 2016 sa fullmäktige ja till alliansmotionen som rör vikten av att inrätta en LSS-dag, likt den äldredag som redan genomförs en gång om året. Det innebär att omsorgsnämnden fick i uppdrag att arrangera en sådan dag under 2017.

Moderaterna Catharina Rosencrantz och Christian Gustavsson ser däremot ut att få tummen ner för sitt förslag, från februari 2016, om en modell som gör att flyktingars och asylsökande kompetens lättare ska tas tillvara. När motionen kom upp i en första instans – bildningsnämnden – gick nämnden på utbildningskontorets förslag och avslog den med motiveringen att det redan finns flera insatser riktade mot den här gruppen. Nu ska förslaget till kommunstyrelsen innan ett definitivt beslut tas av kommunfullmäktige.

Vänsterpartiets motion – från mars 2016 – om att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få vara på förskolan 30 timmar i veckan fick ett svar på fullmäktiges novembermöte samma år. Då konstaterades att ett arbete i den riktningen redan pågår i Linköping.

Avslag fick partiet däremot på sin motion om att minska barngruppernas storlek. Enligt utbildningskontoret pågår redan ett sådant arbete och kommunen har också beviljats statsbidrag för detta.

Centerpartiet har, genom Lars Vikinge, motionerat om bland annat vikten av att inför en lokal träbyggnadspolicy för att nå klimatmålen. Christoffer Rosendal (C) motionerar om vikten av att Linköping ska ha en strategi för hur arbetet med EU ska gå till. Eftersom EU är viktigare än Kina, enligt motionen.
Vikten av Led-lampor i alla kommunala lysrör har Kristdemokraterna Liselotte Fager och Per Larsson påpekat i en motion från september 2016.
Sverigedemokraterna, Johan Karlsson och Jonas Andersson, har under året bland annat motionerat om att populära pulkabackar borde få konstsnö och att det traditionella luciafirandet i kommunen borde stärkas.

Artikeln finns tillgänglig i sin helhet via ”http://www.corren.se/nyheter/linkoping/nu-tar-vansterpartiet-pa-ledatrojan-om4562555.aspx”, per 2017-03-31.

 

Du gillar kanske också...