Alla barn måste få ta del av barnbidragshöjningen

Alla barn måste få ta del av barnbidragshöjningen!

När regeringen idag presenterade sin budget som bland annat innehåller en höjning av barnbidraget med 200 kr i månaden så är det så klart en jättebra satsning för att stärka barnfamiljernas ekonomin. Dock kommer denna höjning inte de fattigaste barnen till del om inte kommunen agerar.

  • När barnbidraget höjs sänks det ekonomiska biståndet med lika mycket. Det innebär att de fattigaste barnen halkar efter ännu mer i jämförelse med andra barn. Det är ju en helt orimlig effekt av en bra satsning, säger Jessica Eek gruppledare för Vänsterpartiet i Linköpings kommun.

Kommunen kan dock ändra den så kallade normen för det ekonomiska biståndet så att denna satsning faktiskt kommer alla barn till del. Vänsterpartiet lägger därför en motion till kommunfullmäktige om att kommunen ska justera normen för ekonomiskt bistånd till barn med 200 kr i månaden.

  • Det är helt orimligt att de barn som växer upp under de ekonomiskt svåraste förhållandena inte ska få ta del av denna satsning. Om socialdemokraterna menar allvar med sitt prat om att de vill se mindre ojämlikhet i Sverige och Linköping så utgår jag ifrån att de kommer stödja vårt förslag som inte kommer kosta Linköpings kommun en enda krona men som kommer ge många barnfamiljer ett mycket välkommet tillskott i ekonomin, avslutar Jessica Eek.

För frågor eller mer information kontakta Jessica Eek, [email protected] telefon 0706-764651

Du gillar kanske också...