Kommunpolitiskt program för Vänsterpartiet Linköping

 

 

 

 

 

 

 

Visionen om ett jämlikt Linköping
I Vänsterpartiets Linköping finns plats för alla. Vi har skapat ett jämlikt samhälle fritt från orättvisor, våld och rasism.

Det är en trygg kommun där våra barn växer upp och får den
kunskap som behöver för att möta framtiden. Kommunens personal har en hållbar arbetsmiljö
och en lön som går att leva på. Våra äldre får den omsorg och stöd som de vill ha och
behöver.

I ett jämlikt samhälle kan vi inte acceptera att löner dumpas och hyror höjs pga.
lyxrenoveringar. Vilka möjligheter du har idag bestäms till stor del utifrån storleken på din
plånbok, ditt kön och ditt ursprung. Hur det går för dig i skolan påverkas av dina föräldrars
utbildningsbakgrund. Skolan i Linköping lider av resursbrister och elever som behöver mest
hjälp och stöd får det inte och kommer efter i utbildningen. Därför måste politiken ändras. Vi
behöver ge alla linköpingsbor samma chans till ett gott liv.

 

 

En stark och bra välfärd som drivs av kommunen och inte vinstdrivande bolag är fundamentet
i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig, mellan faser i livet och
mellan olika delar av kommunen. Det handlar mycket om resurser – en stark välfärd kräver
utbildad personal, tillräcklig bemanning och anständiga löner. De senaste decenniernas
kortsiktiga politik med ett marknadsinspirerat synsätt har gett dålig samordning i välfärden
och begränsat personalens möjlighet att göra sitt jobb. För oss är det väldigt enkelt: välfärden
är till för medborgarna – inte för att ge vinst åt ägare.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti som bygger på en
ekologisk grund. Feminismen och socialismen är två ideologier som kompletterar och
förstärker varandra. Tillsammans gör de det möjligt att förstå hur makt, resurser och frihet
fördelas orättvist i samhället och vad vi måste göra för att ändra på det.
Vi är feminister för att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att påverka samhället och
sina liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som är både möjliga och
nödvändiga. Jämställdhet ska därför genomsyra alla verksamheter och kommunen ska jobba
med ett jämställdhetsperspektiv. Alla linköpingsbor ska oavsett kön ges lika villkor och
resurser.

Vi behöver ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle. För att det ska vara möjligt är det
viktigt att Linköpings kommun möjliggör för det här arbetet. Kommunen ska jobba för att
göra sin egen verksamhet så klimateffektiv som möjligt. Kommunen har också ett ansvar att
möjliggöra för medborgarna att minska sitt klimatavtryck. Det är i en samverkan som vi kan
göra en riktig skillnad för klimatet.
Linköping behöver en politik som håller ihop samhället. En politik för jämlikhet, som ser till
att människor möts istället för dras isär. Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti.
Vi är det självklara valet för alla som vill se mer vänsterpolitik som leder till ett jämlikare
Linköping med en starkare välfärd.

Här kan du läsa vårt kommunpolitiska program i sin helhet: Kommunpolitiskt program

Du gillar kanske också...