Författare: andfal

Fegt att inte väcka debatten

Den 20:e november ska den svenska riksdagen ta beslut om Lissabonfördraget – en av de största förändringarna av förhållandet mellan Sverige och EU som någonsin genomförts. På politikområde efter politikområde förs makten över från den svenska riksdagen, till en union som alltmer kan ifrågasättas på demokratiska grunder. Trots detta är det dödstyst i debatten från EU-förespråkarnas sida.        Det är ett faktum att EU-eliten struntar i sina egna regler. När Irland valde att rösta nej till det nya fördraget så skulle förslaget ha fallit, och processen med att godkänna fördraget skulle ha stoppats. I och med högerregeringens odemokratiska politik...

Björklund slåss mot väderkvarnar

Regeringens skolpolitik domineras av Folkpartiet som har riktat in sig på problem som inte finns. Jan Björklunds käpphäst i debatten har handlat om hur stökigt det är i lokalerna, och för att fixa problemen har kepsförbud och beslagtagning av mobiltelefoner fått stå för någon form av universallösning. Men det är förstås inte såhär man löser de verkliga problemen i den svenska skolan.        Det svenska utbildningssystemet har ända sedan 90-talets neddragningar brottats med för snåla resurser för att skolan ska fungera på ett sätt som det är tänkt. Det är inte elevernas fel. Men eftersom piskan är billig ägnar...

Stoppa sorteringsskolan!

På senare tid har falska problemformuleringar fått härja fritt i den offentliga debatten om skolan. Undervisningen, i sin nuvarande form, har avvisats som flummig, främst av politiker som Jan Björklund (fp).  Hårdare tag har därför framställts som rätt svar i en skola, som enligt en slug myt, skulle tillhöra den stökigaste som någonstans går att finna. Kepsförbud och beslagtagning av mobiltelefoner står enligt högern för någon form av universallösning.      Det är förstås inte här som de verkliga problemen i skolan finns. Ända sedan 90-talets neddragningar har skolan saknat tillräckliga resurser för att skapa en undervisning som är lika för...

Skattesänkarpolitiken saknar stöd

Regeringens skattesänkarpolitik har ett näst intill obefintligt stöd hos svenska folket. Bättre sjukvård, barn- och äldreomsorg, skola och kollektivtrafik står betydligt högre på vanliga löntagares önskelista än skattesänkningar. Det visar en omfattande opinionsundersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort. På frågan om man vill ha sänkt skatt eller bättre kvallitet i äldreomsorgen svarar 93 % av de tillfrågade att de vill ha bättre kvallitet och inte sänkt skatt. Siffrorna för skola och sjukvård är liknande, 91 % vill inte ha sänkt skatt utan bättre kvallitet. Inte inom något av de sju politiska områden som SKL undersökt är det fler...

Stoppa privatiseringen av vården

Just nu pågår en privatisering av Berga vårdcentral i Linköping. Detta trots att en enig personal protesterat och att det knappast finns någon av patienterna som vill ha en privatisering. Vad som behövs är mer resurser och ett förändrat ledarskap över verksamheten. Privatiseringen av Berga vårdcentral är bara en privatisering i mängden som den borgerliga majoriteten genomför i Östergötland just nu. Större privatiseringar planeras vid lasarettet i Motala och närsjukvården i Finspång. Svensk sjukvård genomgår just nu en omfattande förändring där vi allt mer går mot ett system där det inte är de med de största behoven som kommer få...

Gärna samarbete – men först en rejäl valrörelse

Med en borgerlig regering som i rekordfart anstränger sig för att i grunden förändra och försämra det svenska välfärdssamhället har den svenska arbetarrörelsen en historisk utmaning. En utmaning består i att under de kommande åren bekämpa denna politik och efter kommande val upprätta ett samhälle byggt på solidaritet och rättvisa, där plånbokens tjocklek inte ska vara avgörande för vilken livskvalitet man ska ha. I dagarna har denna fråga hamnat i fokus då massmedia försöker ge en bild av att vänsterpartiet inte är intresserade av att samarbeta med socialdemokraterna. Detta är inte sant. Vänsterpartiets inställning är att Sverige behöver en ny...