Författare: andfal

Vänsterbudget för solidaritet och rättvisa

Vänsterpartiet presenterade i veckan vårt alternativ till den borgerliga budgeten i riksdagen. Till skillnad från de borgerliga partierna väljer vi att förstärka välfärden och genomför reformer för en rättvis fördelning. Den svenska ekonomin präglas av en stark tillväxt. Vi står oss väl i internationell konkurrens och de offentliga finanserna ser starka ut. Trots detta lider svensk ekonomi av många allvarliga problem arbetslösheten är hög, kvinnor diskrimineras, klyftorna i inkomst och förmögenhet ökar, bristen på bostäder är stor, miljöproblemen är ödesfrågor. Det är kloka investeringar i samhällets infrastruktur och i offentliga trygghetssystem som håller ihop samhället och gör Sverige till ett...

Går det att förena de båda orden klimatstrategi och bostadsplanering?

Går det att förena de båda orden klimatstrategi och bostadsplanering. Frågan är högaktuell då klimatet är på allas läppar och det byggs som aldrig förr i kommunen. Nu går snart starskottet för det nya Djurgården. Ett områdesprogram redovisar en utbyggnad av cirka 3000-5000 nya bostäder med så småningom nästan 10000 invånare, alltså i princip en hel stadsdel. Den första detaljplanen som ansluter till östra Lambohov bedöms vara klar redan i år.    Djurgården skiljer sig från övriga bostadsprojekt inte bara pga sin storlek utan också för att  den kommer att ligga placerad i en unik miljö vad det gäller både...

Om oron för våld

Nyligen satt vi, några kvinnor i olika ålder, på kafferasten och pratade om känslor inför att gå ensam hem på kvällen. ”Nej aldrig, jag är rädd för att det ska hända något otrevligt – överfall, misshandel, kanske våldtäkt …” sa några i olika ordalag. Visst stämmer det att många kvinnor är oroliga över att drabbas av våld. Över 20 % av alla kvinnor har den oron, jämfört med omkring 5 % av männen. Uppgifterna gäller för Östergötlands län, och finns i På tal om kvinnor och män i Östergötland 2007, ett litet häfte som getts ut av Östsam och Länsstyrelsen. Mest oroliga...

Jämställdheten får inte bli alibi för systemskifte!

För ett tag sedan avslöjade Svenska Dagbladet att de flesta ministrar inte ville kalla sig feminister. Även om etiketterna inte är det viktiga visar sig avståndstagandet från feminismen tyvärr också i den praktiska politiken. Intresset för det som på minsta sätt skulle utmana den nuvarande ordningen och mäns makt och privilegier är helt obefintligt.   Vid ett tillfälle används dock jämställdhetsargumentet flitigt och det är när välfärden ska privatiseras. Högerns tes är att privatiseringar av välfärden skulle öka konkurrensen och därmed gynna kvinnors löner. En majoritet av svenska folket är emot att vinstdrivande företag får bedriva omsorg, utbildning, vård och...

Borgerlig politik för ökat utanförskap

En av de frågor som de borgerliga partierna pratade mest om i valet var det som de benämnde ”utanförskapet” i samhället. Problemen med segregation och arbetslöshet lyfte de gärna. De påstod sig ha lösningar på dessa problem som skulle vara lägre skatter, mindre bidrag och hårdare tag. När kommunpolitikerna i Linköping ska bekämpa utanförskapet så gör de detta på de mest märkliga sätt. Eller rättare sagt de driver en politik som de facto ökar utanförskapet. När det saknades pengar till några skolor på landsbygden i kommunen så flyttade man pengar från de skolor som ligger i de mest socialt utsatta...

Regeringens kupongtandvård fiasko för patienterna

Tandvårdsutredningen presenterar imorgon sitt slutförslag. Men redan genom de direktiv som regeringen gett utredningen kan man konstatera att den kommer att bli ett fiasko för patienterna. – Istället för att se till att priset för tandundersökningar hamnar i nivå med primärvården – som vänsterpartiet vill – så inför man en så kallad tandvårdscheck på 300 kr vartannat år. I högeralliansens Sverige blir tandvården en kupongvara, säger vänsterpartiets ledare Lars Ohly i en kommentar.  – Regeringens förslag innebär faktiskt en prishöjning för att göra ett vanligt tandläkarbesök och laga ett hål i åldersgruppen 20-29 år, medan 30-64 åringarna får en liten...