Författare: andfal

Reinfeldt struntar i barnfattigdomen!

Idag frågade jag statsministern vad han tänker göra åt att fler barn tvingas växa upp under fattiga förhållanden. Han hade inget svar att ge. Det enda Reinfeldt kom med var fromma förhoppningar om att de så kallade nystartsjobben ska frälsa oss.  Rädda Barnen presenterade idag en rapport som visar att barnfattigdomen ökar igen för första gången sedan 1997. Även om ökningen inte är stor visar rapporten att utvecklingen går åt fel håll. 252 000 barn som tvingas växa upp under fattiga förhållanden är 252 000 för många. Detta är ett misslyckande för oss alla. Det handlar om barn som inte...

Har Linköpings kommun någon klimatstrategi i trafikfrågor?

Har Linköpings kommun någon klimatstrategi i trafikfrågor? Görs det t.ex. något i kommunen för att uppmuntra invånarna att åka mer kollektivt och/eller cykla istället för att åka bil? Detta borde i allra högsta grad vara en aktuell fråga i tanke på de pågående och snabba klimatförändringarna. Frågan är naturligtvis också berättigad eftersom vi vet att hälften av alla resor som görs med bil är kortare än fem km och alltså borde kunna företas på annat sätt. Som politisk representant i Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden tror jag att jag vågar påstå att hittills har arbetet med trafikplanering som syftar till en  ekologisk...

Halva makten -hela friheten!

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, och det ska vi givetvis fira! Vi kommer att uppmärksamma denna viktiga dag med en demonstration för kvinnors rättigheter på kvällen. Parollen är ”Halva makten -hela friheten!” Samling på Stora Torget kl. 17.45 och avmarsch 18.00. Talare är bland andra Monica Ericsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping, och Hanna Svensson, nyvald ordförande för Vänsterns Studentförbund i Linköping. Arrangörer är Vänsterpartiet Linköping, Ung Vänster Linköping, Vänsterns Studentförbund Linköping, Tjejjouren Beata, Byrån mot diskriminering och Kvinnojouren Ellinor. Information om demonstrationen uppdateras kontinuerligt här på hemsidan. Alla välkomna!  

Familjens val

Socialminister Göran Hägglunds (kd) ambition är att Sveriges kommuner ska kunna införa vårdnadsbidrag redan om ett år. Här i Linköping har kommunalråd Paul Lindwall (m) lovat att alliansens familjepolitik kommer att genomföras. Vårdnadsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som erhålls av den förälder som väljer att vara hemma med sina barn istället för att förvärvsarbeta. Den förälder som stannar hemma får ut 3 000 kronor i månaden. Alltså är vårdnadsbidraget inte något att tänka på för ensamstående föräldrar. Det är sannolikt att vårdnadsbidraget främst kommer att utnyttjas av familjer där den ena föräldern (läs mamman) redan är hemma. Dessa familjer får...

Kommunen förlorare i biogasaffär?

Ungefär hälften av den kommunala verksamheten i Linköpings kommun drivs i bolagsform. Oavsett driftsform så är det kommunen som äger den kommunala verksamheten. Därför är det anmärkningsvärt och upprörande när Tekniska Verken ”ger bort” sitt/vårt kommunala biogaskunnande till ett privat bolag. Biogaskunnandet i det kommunala bolaget ägs av kommunen, alltså medborgarna i Linköpings kommun. Delar av Tekniska verkens styrelse säger att skälet är att möjliggöra spridning av biogaskunnandet även utomlands. Delar av samma styrelse säger att de fått dålig information och att frågan inte behandlats på ett riktigt sätt i Tekniska verkens styrelse. Om det råder oklarhet i hur frågan...