Författare: Vänsterpartiet Linköping

Kongressrapport 2014 – En välfärd att lita på

Nu har jag som delegationsledare för Vänsterpartiet Östergötland smält intrycken från en fantastisk och peppande kongress. Vardagen är igång igen efter tre dagar ytterst intensivt kongressarbete. Fast så värst mycket vardag kanske det inte blir detta supervalår när man ska vara med och valkampanja för ett växande parti med vind i seglen och ett starkt självförtroende. Åsikterna och beskrivningarna i den här rapporten är helt och hållet mina egna men jag har försökt fånga in de viktigaste diskussionerna och besluten så väl som möjligt.   Kongressdelegationen bestod av mig, Nicklas Lundström – Norrköping, Stefan Carlsson – Finspång, Cecilia Ambjörn –...

Förslag till kommunlista för valet 2014

Här kommer valberedningen för vänsterpartiet Linköping förslag till kommunlista för valet 2014. Listan kommer att beslutas av valkonferensen på söndag kl 14.00 i landstingshuset. Valberedningen arbetar dock fortfarande med att få svar på några platser längre ner på listan. men här är de 10 första namnen på förslaget: 1) Jessica Holmqvist 2) Ulla Nilsson 3) Jonas Hasselqvist 4) Eva Lindblad 5) Elisabeth Strömfelt 6) Erica Friberg 7) Emil Broberg 8) Kent Johansson 9) Gustav Andréasson 10) Erik Johnsson Totalt kommer vi att föreslå en KF-lista på ungefär 25 namn. Mvh Björn Alling, sammankallande valberedningen

Årsmöte

Kallelse till årsmöte Välkommen till årsmöte söndag 2 mars kl 14.00 i Landstingshuset Program Val av presidium Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Behandling av motioner Val av styrelse, revisorer och valberedning Val av ombud till distriktets årskonferens (22 mars i Finspång) Fastställande av det kommunpolitiska programmet Rapporter från fullmäktigegruppen och landstingsgruppen Diskussion om verksamheten 2014

Välkommen till Valkonferens

Välkommen till Valkonferens söndag 26 januari kl 14.00 i Landstingshuset Program Val av kandidater till kommunfullmäktige. Valberedningen inleder. – vilka ska stå med på röstsedeln i kommunalvalet och i vilken ordning? Diskussion om det kommunpolitiska programmet. Monica Ericsson inleder. – ta chansen att vara med och påverka innehåll och utformning av programmet Presentation av kongressuttalanden. Linda Snecker presenterar. – vilka frågor är viktigast inför valet i september?

Inbjudan till KoLa konferens och Vänsterskola/Ekonomiskolan

Inbjudan till KoLa konferens i Linköping lördag 7 december kl.09.30-12.00 på Landstingshuset i Linköping. (Kaffe/the och smörgås kommer att finnas från kl.09:00) Alla vänsterpartister inbjuds till Vänsterpartiet Östergötlands Kommun- och landstingskonferens. På dagordningen: Östergötland: Regionkommun! Regeringen har beviljat bl.a. ansökningen från Östergötland om att bilda regionkommun. Därmed kommer Landstinget i Östergötland att från och med den 1 januari 2015 att ha status som regionkommun och Regionförbundet Östsam kommer att avvecklas. Hur ska vi inom (V) Östergötland hantera processen? Vad ska landstinget ta över och vad ska kommunerna ansvara för efter 1/1/2015? Anmäl dig senast 5 december till [email protected] eller direkt...