Författare: Vänsterpartiet Linköping

Frågor, påståenden och svar om invandring och rasism

I och med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen så florerar en mängd olika föreställningar om invandring. Vänsterpartiet reder ut begreppen och förklarar vanliga missförstånd här. De pågår en massinvandring och de som kommer hit är inte riktiga flyktingar utan ”ekonomiska” flyktingar. Nej, det stämmer inte. Flykting är en person som fruktar för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de vill komma till. Man har ingen rätt att få stanna i Sverige om man söker asyl av ekonomiska skäl. Det avgörande för att få asyl...

Håll ihop – ett Linköping för alla

Vänsterpartiet i Linköping – program för 2010–2014 Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist, jämställt och solidariskt Linköping. För att åstadkomma detta behöver vi satsa på fler jobb inom vård, omsorg och skola. Dessa sektorer har utsatts för besparingar som lett till att verksamheter utarmats. De anställda har drabbats av stress och sjukskrivningar och räcker inte längre till för dem som ska få omsorg, vård och undervisning. Därför är satsningar på jobb i offentlig regi nödvändiga. Vi vill även inrätta jobb som förbättrar miljövänliga kommunikationer och annan infrastruktur och satsa mer på arbeten inom kulturoch fritidssektorn. Självklart vill det gamla hederliga arbetarpartiet...

Rödgröna ska vrida EU åt vänster

De rödgröna har idag presenterat en uppgörelse om hur en ny regering ska jobba i EU efter valet. Lars Ohly är nöjd med plattformen som ska leda till att Sverige blir mer aktivt när det gäller att förbättra flyktingpolitiken i mer rättsäker och human och mindre restriktiv riktning, att verka för en mer radikal miljöpolitik och för att stärka löntagarnas rättigheter och den svenska kollektivavtalsmodellen. – En rödgrön regering kommer inte att gömma sig bakom EU när det gäller löntagarnas rättigheter, kvinnors möjligheter eller ansvaret för klimatfrågorna. Vi kommer att driva en självständig och tydlig politik på alla områden i...

Intervju med Fredrik Andersson, Ung vänster Östergötland

I Extra Östergötland den 10 juni 2010 intervjuas Ung Vänster Östergötlands distriktsordförande Fredrik Andersson. Artikeln finns inte publicerad på Internet. Andersson uttalar sig om flera av Ung Vänsters viktigaste sakfrågor, och han lyfter särskilt fram de fyra prioriterade valfrågorna: arbete, utbildning, bostadspolitik och integritet. – Det är brist på bostäder i hälften av landets kommuner och då finns det ingen annan lösning än att börja bygga. Vi vill se statliga investeringsstöd så att man kan bygga många hyresrätter som unga har råd att bo i, säger han bland annat. Vidare nämns de övervakningslagar som har instiftats i rask takt de...

Höj studiemedlet för att minska fattigdomen bland unga

Ungdomsstyrelsen presenterar idag en rapport om ungas sitution. Bland annat lyfts det fram att fattigdomen bland unga har fördubblats. Lars Ohly, partiledare V, tycker att detta är alarmerande. – Det är skrämmande uppgifter om att ungdomar lever under mycket knappa omständigheter. Självklart har regeringen ett stort ansvar för detta genom att man försämrat a-kassa och inte satsar tillräckligt på utbildning. Det är också en ren provokation att i det här läget, när fattigdomen breder ut sig bland unga, föreslå sänkta löner för ungdomar som Jan Björklund har föreslagit, säger Lars Ohly. – Istället borde vi satsa på att bygga ett...

Klimattaxa

Snart sagt alla är numera rörande överens om att klimatet är vår tids ödesfråga. Trots att vi nyligen genomlevt en av de värsta vintrarna i mannaminne pekar rapport efter rapport ut hur koldioxiden i atmosfären ökar och ger vårt jordklot feber. Det krävs politiska krafttag och modiga beslut för att rädda jorden från en total kollaps Vänsterpartiet tar miljöfrågan på allvar både globalt, nationellt och regionalt. Därför har partiet tagit fram ett särskilt program kallat ”hundra punkter för miljön” där en rad förändringar för ett hållbart samhälle pekas ut inom områden allt från transporter och energianvändning till biologisk mångfald En...