Kategori: Kommunen

Lindvall borde lyssna och lära av kartellen istället för att censurera

Att Linköpings kommun försöker styra över innehållet i festivalen Keep it loud är inget annat än försök till politisk censur som försöker döljas i mycket märkliga och felaktiga påståenden från moderaternas Paul Lindvall. – Det är uppenbart att Paul Lindvall och hans borgerliga kollegor i Linköpings kommun vill hindra en stark och viktig kritiker av den politik som de fört de senaste åtta åren. Det är mycket anmärkningsvärt att politiska företrädare i Linköpings kommun använder sig att sådana metoder, säger Emil Broberg ordförande för Vänsterpartiet i Linköping. Det är inte första gången som borgerliga politiker i Linköpings kommun försöker censurera...

Jessica Holmqvist i Corren

I dag (lördagen den 18/7) är vårt första namn till kommunfulmäktige Jessica Holmqvist intervjuad i Corren. I artikeln säger hon bland annat: – Som sjuksköterska har jag med egna ögon sett vad den vinstdrivande vården ställer till med. Som mamma till en autistisk son har jag också sett hur hårt han drabbats av senare års politik. Hur nya skollagen gjorde att han inte hade tillräckligt svårt för att klara målen för att få gå i särskolan, hur svårt det är att få LSS. Här finns så lite pragmatism, egna lösningar och så många byråkratiska formulär. Jag är rädd att det...

Kommunpolitisk rapport

Senaste nytt från Kommunalpolitiska gruppen: Höstens första Kf-möte ägde rum tisdagen den 28/8. Vi har tre platser i Kf och den här gången tjänstgjorde Monica Ericsson, Eva Lindblad och som ersättare för Elisabet Strömfelt (Lisa), tjänstgjorde Gunilla Nylund. Efter att Per Ström lämnat sitt Kf-uppdrag under sommaren har Lisa blivit ordinarie ledamot och ny ersättare är nu Gunilla Nylund. När Per lämnat Kf-uppdraget blev det också dags att tillsätta en ny ledamot i Skäggetorps geografiska utskott (man kan inte sitta i ett geografiskt utskott om man inte sitter i Kf). Så vi passade på att göra en liten ”rockad”. Kerstin...

Bygg hyresrätter i Vallastaden

 Vänsterpartiet presenterade i fredags ett budgetutspel innehållande ett statligt investeringsstöd på tre miljarder för hyresrätter. Stödet riktar sig både mot nybyggen och ombyggnationer. I Linköping välkomnas beskedet. Emil Broberg menar att stödet ger möjlighet att styra utvecklingen i de projekt som nu planeras mot bra och billiga hyresrätter. – Vänsterpartiet ser positivt på satsningen på den nya stadsdelen Vallastaden. Det kan bli ett värdefullt bidrag för stadens utveckling. För att få den hållbara sociala utveckling som presenterats är det avgörande att en stor del byggs som hyresrätter. Vänsterpartiet menar att kommunen ska planera för minst 60 procent hyresrätter i det...

Rapport från kommunfullmäktige den 27/3-2012

Detta Kf-möte var ett heldagsmöte med start kl 9.00 på förmiddagen. Största delen av dagen gick åt till att diskutera de kommunala bolagen och hur de har uppfyllt det kommunala uppdraget. Kf har 79 ledamöter. Vänsterpartiet har tre av dessa platser. Just den här gången skulle Per Ström bara vara med på förmiddagen och Lisa Strömfelt gick in som Pers ersättare straxt före kl 12. På så sätt kom vi att ha fyra aktiva Vänsterpartister på detta Kf-möte. Redan som punkt två på dagordningen fick Per ställa sin fråga till ansvarigt kommunalråd om hur tillsynen av försäljning av så kallade...

Går det att förena de båda orden klimatstrategi och bostadsplanering?

Går det att förena de båda orden klimatstrategi och bostadsplanering. Frågan är högaktuell då klimatet är på allas läppar och det byggs som aldrig förr i kommunen. Nu går snart starskottet för det nya Djurgården. Ett områdesprogram redovisar en utbyggnad av cirka 3000-5000 nya bostäder med så småningom nästan 10000 invånare, alltså i princip en hel stadsdel. Den första detaljplanen som ansluter till östra Lambohov bedöms vara klar redan i år.    Djurgården skiljer sig från övriga bostadsprojekt inte bara pga sin storlek utan också för att  den kommer att ligga placerad i en unik miljö vad det gäller både...