Kategori: Kommunen

Borgerlig politik för ökat utanförskap

En av de frågor som de borgerliga partierna pratade mest om i valet var det som de benämnde ”utanförskapet” i samhället. Problemen med segregation och arbetslöshet lyfte de gärna. De påstod sig ha lösningar på dessa problem som skulle vara lägre skatter, mindre bidrag och hårdare tag. När kommunpolitikerna i Linköping ska bekämpa utanförskapet så gör de detta på de mest märkliga sätt. Eller rättare sagt de driver en politik som de facto ökar utanförskapet. När det saknades pengar till några skolor på landsbygden i kommunen så flyttade man pengar från de skolor som ligger i de mest socialt utsatta...

Har Linköpings kommun någon klimatstrategi i trafikfrågor?

Har Linköpings kommun någon klimatstrategi i trafikfrågor? Görs det t.ex. något i kommunen för att uppmuntra invånarna att åka mer kollektivt och/eller cykla istället för att åka bil? Detta borde i allra högsta grad vara en aktuell fråga i tanke på de pågående och snabba klimatförändringarna. Frågan är naturligtvis också berättigad eftersom vi vet att hälften av alla resor som görs med bil är kortare än fem km och alltså borde kunna företas på annat sätt. Som politisk representant i Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden tror jag att jag vågar påstå att hittills har arbetet med trafikplanering som syftar till en  ekologisk...

Kommunen förlorare i biogasaffär?

Ungefär hälften av den kommunala verksamheten i Linköpings kommun drivs i bolagsform. Oavsett driftsform så är det kommunen som äger den kommunala verksamheten. Därför är det anmärkningsvärt och upprörande när Tekniska Verken ”ger bort” sitt/vårt kommunala biogaskunnande till ett privat bolag. Biogaskunnandet i det kommunala bolaget ägs av kommunen, alltså medborgarna i Linköpings kommun. Delar av Tekniska verkens styrelse säger att skälet är att möjliggöra spridning av biogaskunnandet även utomlands. Delar av samma styrelse säger att de fått dålig information och att frågan inte behandlats på ett riktigt sätt i Tekniska verkens styrelse. Om det råder oklarhet i hur frågan...

Inför avgiftsfri kollektivtrafik i Linköpings kommun på försök!

Det globala klimatet hotas av människans utsläpp av växthusgaser. Det är framförallt förbränningen av fossila energislag – olja, kol och naturgas – som gör att halten av klimatgaserna ökar. Fortsätter utsläppen att öka på samma okontrollerade sätt som idag, riskerar vi klimatförändringar och extrema klimathändelser som kommer att vålla stor förödelse och lidande runt om i världen. Det är därför viktigt att minska utsläppen av klimatstörande gaser radikalt. Utkast till motion: <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Riksdagen har fastlagt att utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör ha stabiliserats...

Byt politik – byt regering i Linköping

På söndag har Linköpings medborgare möjlighet att rösta fram en ny regering för Linköpings kommun. De senaste åtta åren har socialdemokraterna styrt tillsammans med det allt mer borgerliga centerpartiet. På söndag kan vi sätta stopp för detta samarbete, men för att uppnå detta krävs det ett starkt vänsterparti i Linköping. De senaste åtta åren har politiken i Linköping präglats av privatiseringar, otillräckliga satsningar på välfärden och exploatering av staden utan att rimliga miljöhänsyn tas. Detta vill vi ändra på. Linköping behöver en ny politik och för att det ska vara möjligt krävs en ny vänsterregering. I årets valrörelse har det...

– Vi säger ja till trådlöst bredband till alla i Linköping

– Vänsterpartiet välkomnar moderaternas förslag om trådlöst bredband till alla. Vi ser det som en viktig del i utbyggnaden av framtidens infrastruktur, säger Kerstin Sagström vänsterpartiets representant i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping. Vänsterpartiet diskuterade frågan vid sitt kommunfullmäktigegruppsmöte under måndagen och kom fram till att moderaternas förslag var något som partiet vill stödja. – Moderaterna talar om en vision för framtiden, men varför inte gå längre och säga att det är någonting som vi ska sträva efter att genomföra den kommande mandatperioden, säger Emil Berg kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet ser gärna att det kommunägda bolaget Utsikt direkt...