Kategori: Vänsterpartiet Linköping

Linda Snecker ny ordförande för (V) i Östergötland

Vänsterpartiet i Östergötland höll under lördagen distriktsårskonferens på Bona Folkhögskola i Motala. Vi var ca 50 personer som samlades på den Gamla Motala Verkstads f.d. huvudkontorsbyggnad, intill Göta kanal i Motala. Konferensen inleddes med tal av Mia Sydow Mölleby, ledamot i Vänsterpartiets verkställande utskott och riksdagsledamot. Under 2013 kommer Vänsterpartiets distrikt i Östergötland förutom det sedvanliga politiska arbetet, att utveckla partidistriktet, så att valframgång kan uppnås 2014. Årsmötet beslöt bl.a. att utveckla studiearbetet och även arbeta vidare med internfeminismen i partiet. Under årskonferensförhandlingarna valdes den nya distriktsstyrelsen. Linda Snecker från Norrköpings partiförening valdes till ny ordförande. Vinster i välfärden är...

Tisdagens (26/2-2013) kommunfullmäktigemöte bjöd bland annat på detta:

Föredrag av Göran Färm: Kommunsammanträdet i Stadshuset började kl 13.00 med att Göran Färm höll ett föredrag om ”Europa 2020”. Göran Färm är Socialdemokrat och EU-parlamentariker. Han betonade att ”EU 2020” handlar om att översätta det globala hållbarhetsbegreppet till en europeisk nivå. Han hänvisade också till en skrift som SKL (Sveriges kommuner och landsting) publicerat. Den heter just ”Europa 2020”. Göran Färm lyfte framförallt tre viktiga huvudområden i sitt föredrag: Smart tillväxt Hållbar tillväxt Inkluderande tillväxt. Göran Färm påminde oss också om att det är EU-val under våren 2014. Valet kommer att äga rum sista söndagen i Maj eller första...

Vårt landsting ska inte köpa svartjobb

 Idag lägger Vänsterpartiet en motion till landstingsfullmäktige som handlar om att landstingets pengar aldrig ska stödja ekonomisk brottslighet och dumpning av löner och anställningsvillkor vilket vi idag riskerar att göra.   Ekonomisk brottslighet skapar problem på flera plan. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Den dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor som detta innebär påverkar inte bara de som är direkt drabbade utan sätter även press på villkoren i hela branscher. Brottsligheten göder kriminella grupper som riskerar att bli en maktfaktor i det lokala samhället. Dessutom förlorar den gemensamma sektorn skatteintäkter som skulle kunna komma barn, sjuka...

Kommunfullmäktige sammanträder på tisdag 26/2 kl 13.00

På tisdag den 26 februari kl 13.00 är det dags för kommunfullmäktigesammanträde i Linköping. Mötet äger rum i Stadshuset och alla som är intresserade av att vara med och lyssna på debatten och ta del av besluten som fattas är jättevälkomna att vara med på mötet. Man väljer själv om man vill vara med hela tiden eller om man bara vill vara med en stund under någon särskild punkt. Vid just det här sammanträdet kommer Göran Färm som är socialdemokrat och EU- parlamentariker att prata om EUROPA 2020. Han kommer att prata kl 13.00-14.00. Det kan säkert vara intressant att...

Moderaterna orsakar barnfattigdom

När moderaten Betty Malmberg försöker försvara sin politik får hon det svårt. Hon ger en falsk bild av verkligheten när hon skriver att barnfattigdomen minskade 2010. Sanningen är att under hela 2000-talet minskade barnfattigdomen fram tills den borgerliga regeringen tillträdde 2006 då den drastiskt ökade. Denna ökning stannade, enligt Rädda barnen, 2010 av men då på en betydligt högre nivå än 2006.   Verkligheten är att den moderata politiken kraftigt ökat på barnfattigdomen.  Tittar man t.ex. på inkomstförändringar under perioden 2006-2010, som Malmberg refererar till, så har den fattigaste tiondelen enligt SCB minskat sina inkomster med 3,4% samtidigt som den...