Kategori: Vänsterpartiet Linköping

Det handlar om demokrati

Vårt EU-motstånd beror på unionens brist på demokrati. Det skriver FREDRIK ANDERSSON, distriktsordförande Ung Vänster Östergötland, och EVA-BRITT SVENSSON, EU-parlamentariker (V). Ung Vänsters och Vänsterpartiets EU-motstånd är i grunden ett resultat av unionens brist på demokrati. Det fördrag på vilket EU vilar sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra, och begränsar då också folkets rätt att fatta egna beslut. Miljöfrågor och sociala rättigheter är några exempel på frågor där marknadens frihet överordnas. En offensivare politik blir omöjlig när den inre marknaden får sätta gränserna. Vi har under senare år mötts av en rad exempel där den svenska modellen...

Stoppa sorteringsskolan!

På senare tid har falska problemformuleringar fått härja fritt i den offentliga debatten om skolan. Undervisningen, i sin nuvarande form, har avvisats som flummig, främst av politiker som Jan Björklund (fp).  Hårdare tag har därför framställts som rätt svar i en skola, som enligt en slug myt, skulle tillhöra den stökigaste som någonstans går att finna. Kepsförbud och beslagtagning av mobiltelefoner står enligt högern för någon form av universallösning.      Det är förstås inte här som de verkliga problemen i skolan finns. Ända sedan 90-talets neddragningar har skolan saknat tillräckliga resurser för att skapa en undervisning som är lika för...

Skattesänkarpolitiken saknar stöd

Regeringens skattesänkarpolitik har ett näst intill obefintligt stöd hos svenska folket. Bättre sjukvård, barn- och äldreomsorg, skola och kollektivtrafik står betydligt högre på vanliga löntagares önskelista än skattesänkningar. Det visar en omfattande opinionsundersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort. På frågan om man vill ha sänkt skatt eller bättre kvallitet i äldreomsorgen svarar 93 % av de tillfrågade att de vill ha bättre kvallitet och inte sänkt skatt. Siffrorna för skola och sjukvård är liknande, 91 % vill inte ha sänkt skatt utan bättre kvallitet. Inte inom något av de sju politiska områden som SKL undersökt är det fler...

Gärna samarbete – men först en rejäl valrörelse

Med en borgerlig regering som i rekordfart anstränger sig för att i grunden förändra och försämra det svenska välfärdssamhället har den svenska arbetarrörelsen en historisk utmaning. En utmaning består i att under de kommande åren bekämpa denna politik och efter kommande val upprätta ett samhälle byggt på solidaritet och rättvisa, där plånbokens tjocklek inte ska vara avgörande för vilken livskvalitet man ska ha. I dagarna har denna fråga hamnat i fokus då massmedia försöker ge en bild av att vänsterpartiet inte är intresserade av att samarbeta med socialdemokraterna. Detta är inte sant. Vänsterpartiets inställning är att Sverige behöver en ny...

Fråga folket!

Aldrig tidigare har så mycket makt överförts till EU sedan Sverige blev medlem. På 100 områden tar EU bort självbestämmandet från medlemsländerna. Varför vill de ha mindre demokrati? När EU-byråkraterna får mer att säga till om ökar fusket och korruptionen.Fler beslut tas på hemliga möten. Varför får inte vanligt folk se vad de gör? EU:s högerpolitik förstärks. Nu ska det handlas med välfärden och tryggheten. Det blir människor med mycket pengar som tjänar på det. Vilka är det som förlorar?Länderna tvingas rusta upp militärt. EU blir i praktiken en militärallians på samma sätt som Nato. Varför vill de kriga i...

Om oron för våld

Nyligen satt vi, några kvinnor i olika ålder, på kafferasten och pratade om känslor inför att gå ensam hem på kvällen. ”Nej aldrig, jag är rädd för att det ska hända något otrevligt – överfall, misshandel, kanske våldtäkt …” sa några i olika ordalag. Visst stämmer det att många kvinnor är oroliga över att drabbas av våld. Över 20 % av alla kvinnor har den oron, jämfört med omkring 5 % av männen. Uppgifterna gäller för Östergötlands län, och finns i På tal om kvinnor och män i Östergötland 2007, ett litet häfte som getts ut av Östsam och Länsstyrelsen. Mest oroliga...