Kategori: Region Östergötland

Regionfullmäktige – Fortsatt högerkurs för S och MP

I tisdags hade det nya Regionfullmäktige i Östergötland sitt första sammanträde. Det var ett möte som helt präglades av Vänsterpartiets opposition mot den nya majoritetens (S, MP, C FP) politik, eller snarare avsaknad av politik. Hela vår fullmäktige grupp var flitiga i talarstolen medan de flesta andra partier bara skickade fram någon eller några företrädare. Tragiskt nog så är den politiska inriktningen densamma som när det var alliansen som styrde. Mycket få förändringar kommer på tal och såväl den kassa personalpolitiken som privatiseringspolitiken fortsätter. Hade Vänsterpartiet varit med och styrt hade det sett annorlunda ut. Här följer ett referat av...

Foto Kalle Larsson

Dags att avskaffa vårdvalet i primärvården

För Vänsterpartiet är primärvården, eller vårdcentralerna, är grundbulten i den svenska hälso- och sjukvården. Det är genom ett brett och omfattande arbete vid vårdcentralerna som det finns möjlighet att arbeta för att möte människor och arbeta för att göra dem friska från sjukdom och förbättra deras hälsa. Primärvården är en mycket kostnadseffektiv form av sjukvård som rätt använd kan bidra till att skapa ett mer jämlikt samhälle. Ett av de största hindren för att vårdcentralerna ska kunna vara den positiva kraft som de har potential att bli är det tvingande vårdval som den borgerliga regeringen genomförde 2010. Vänsterpartiet har i...

Vinstuppgörelse en seger för sjukvården

Vänsterpartiets uppgörelse med regeringen om vinster i välfärden är en stor framgång för både vänsterpartiet och för välfärden. Uppgörelsen kommer att få en avgörande betydelse inte minst inom hälso- och sjukvården i Östergötland. Överenskommelsen innebär att vinstintressena kommer att försvinna ur välfärden. Dock är det mycket som ska utredas innan det blir lagstiftning. Dock finns det redan nu en rad frågor som fattas beslut om redan nu eller under 2015. För hälso- och sjukvården innebär det ett stopp för privatisering av hela eller delar av universitets- och regionsjukhus, stopp för gräddfiler i vården och att tvångs-LoV i primärvården stoppas. Att...

Dags att ge papperslösa vård – nu!

Det finns en grupp mäniskor som bor i Sverige men lever utanför systemet. Det är de som ofta kallas för papperslösa. De kan ha olika skäl till varför de vistas här men det är oftast personer som lever under mycket svåra förhållanden. De saknar alla grundläggande skyddsnät som andra har. De saknar också tillgång till rimlig hälso- och sjukvård. För Vänsterpartiet är frågan om rätt till hälso- och sjukvård en mänsklig rättighet. Landstinget har en möjlighet att ändra vilka regler som ska gälla för denna grupp. Att avstå från att öppna upp för att ge fullständig vård på likvärdiga villkor...

Öppenheten kom av sig efter valet

Vid landstingsstyrelsens senaste möte uppkom en diskussion kring transpersoners lämplighet som föräldrar. För oss i Vänsterpartiet kan vi omöjligen se att transpersoner varken är bättre eller sämre föräldrar än andra. Däremot fanns det en tydlig uppfattning från övriga partier i landstingsstyrelsen att detta är någonting som behöver utredas för att se vilka eventuella negativa konsekvenser detta föräldraskap skulle få för barnen. För oss blir detta mycket märkligt. Under valrörelsen skulle alla partier, inte minst S och MP, vara så HBTQ-vänliga. Mindre än två veckor efter valet för man fram argument som vi senast hörde för tjugo år sedan när homosexuellas...