Kategori: Region Östergötland

En hälso- och sjukvård utan kommersiella intressen

Vänsterpartiet har lagt en motion till landstingsfullmäktige i Östergötland om att göra hälso- och sjukvården fri från kommersiella intressen. –          Vi vet att en mycket stor del av befolkningen inte vill att privata företag ska kunna plocka ut stora pengar ur välfärden. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. När vi besöker vårdcentralen eller någon annan del av hälso- och sjukvården ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses...

Stoppa privatiseringen av vården

Just nu pågår en privatisering av Berga vårdcentral i Linköping. Detta trots att en enig personal protesterat och att det knappast finns någon av patienterna som vill ha en privatisering. Vad som behövs är mer resurser och ett förändrat ledarskap över verksamheten. Privatiseringen av Berga vårdcentral är bara en privatisering i mängden som den borgerliga majoriteten genomför i Östergötland just nu. Större privatiseringar planeras vid lasarettet i Motala och närsjukvården i Finspång. Svensk sjukvård genomgår just nu en omfattande förändring där vi allt mer går mot ett system där det inte är de med de största behoven som kommer få...

Lyssna på personalen – stoppa privatiseringen av Berga vårdcentral

Den borgerliga majoriteten i landstinget är i full färd med att driva fram ett förslag om att privatisera Berga vårdcentral (vc). Det är ett förslag som tagits fram utan att man träffat eller lyssnat på personalen som helt motsätter sig en privatisering av verksamheten. Det finns inte heller några krav eller önskemål från medborgarna att verksamheten privatiseras. Berga vc har idag närmare 12000 medborgare listade hos sig, fler än vad som bor i sju av Östergötlands kommuner. Befolkningen i Berga är dessutom mångfacetterad och har stora behov av en väl fungerande hälso- och sjukvård. Trots detta har landstingsledningen ignorerat många...

Landstinget ska vara en förebild som arbetsplats!

För att hälso- och sjukvården ska bli riktigt bra krävs mer resurser, därför arbetar Vänsterpartiet för ökade tillskott från statskassan. Men allt handlar inte om att endast krasst räkna kronor och ören från staten. Vi är övertygade om att det finns en enorm resurs ute bland alla de som arbetar inom landstinget men som tyvärr inte alltid används. De som arbetar på golvet vet ofta bäst var man kan effektivisera, var flaskhalsarna finns och inte minst var man behöver ett tillskott. För att bäst utnyttja denna kunskap krävs att man har en väl utbyggd arbetsplatsdemokrati där alla får inflytande över...

Privatiseringar fördyrar och försämrar vården!

Den borgerliga alliansen fortsätter sin valkampanj med floskler och tomma ord utan några verkliga fakta bakom sin argumentation. I en artikel 30/8 skriver företrädare för denna allians att vården skulle bli bättre och effektivare med en ökad privatisering av sjukvården. Detta stämmer inte. Det bästa exemplet på hur illa det kan gå med privatiserad sjukvård är Stockholms privatisering av S:t Görans sjukhus. Här hade ett välskött sjukhus som var ett av de billigaste i Stockholm på två år efter privatiseringen blivit ett av de dyraste med kostnadsökningar på minst 20%. Detta trots att de hade betydligt förmånligare avtal, vilka motsvarade...