Kategori: Region Östergötland

– Nej till privatisering av hälso- och sjukvården

I veckan presenterade vänsterpartiets partistyrelse utgångspunkter för partiets hälso- och sjukvårdspolitik den kommande mandatperioden. – Det mest centrala för hälso- och sjukvården den kommande mandatperioden är att den ska vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad. Vi säger nej till all fortsatt privatisering, säger Emil Berg partistyrelseledamot som även kandiderar till landstinget i Östergötland. Det är tio rubriker som sätter in riktningen för politiken. Partistyrelsen har slagit fast att vänsterpartiet ska verka för att folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela samhället, att ett genusperspektiv ska tillämpas i vården liksom att barns och äldres hälsa ska prioriteras. – Det viktigaste är dock att vården...

Ett leende säger…

Att ha dåliga tänder är inte bara smärtsamt och opraktiskt. Det är pinsamt också. Man visar inte gärna upp en glugg. Sedan prisregleringen på tandvård avskaffades 1999 har priserna ökat med 80 procent. Det har lett till att allt fler avstår från att gå till tandläkaren därför att de inte har råd. De flesta tycker det är självklart att ingen ska behöva avstå från att söka vård när någon annan del av kroppen är sjuk. Så varför ska plånbokens tjocklek avgöra vem som kan laga tänderna? Tänderna är ju en del av kroppen. Och en viktig del av hela vår...

Hälso- och sjukvårdspolitiskt program

Inför kommande mandatperiod har vänsterpartiet Östergötland antagit ett nytt Hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Här kan du läsa det. Hälso- och sjukvårdspolitiskt program 2006-2010 Detta program redogör för vänsterpartiet Östergötlands hälso- och sjukvårdspolitik. Programmet utgör grunden för den politik som vänsterpartiet kommer att arbeta efter 2006-2010. Programmet tar inte upp alla detaljer inom detta område utan slår fast de huvudsakliga och principiella ståndpunkterna vilka sedan styr vänsterpartiets politik i kommuner och landsting. Behoven ska styra Allas rätt att vid behov ha tillgång till en god hälso- och sjukvård är en av grundstenarna i den svenska välfärden. Vänsterpartiets hälso- och sjukvård bygger...

Alkoholens hälsonytta tveksam

Länge har det påståtts att nykterister löper större risk att drabbas av hjärtsjukdomar än den som dricker måttligt. Ett forskarlag under ledning av Kaye Fillmore vid University of California har granskat 54 vetenskapliga studier som hävdat detta. Men – och ett stort MEN! Studierna har inte justerat gruppen nykterister för dem som av sjukdom eller av ålder slutat dricka. Kay Fillmore och hennes forskarlag har gjort detta, gjort gruppen representativ för en jämförelse med måttlighetskonsumenter. När denna vetenskapligt riktiga korrigering gjorts visar det sig att de 54 studierna inte kan visa att alkoholen har någon skyddande effekt mot hjärtsjukdom. Nykterister...

Förslag på hälso- och sjukvårdspolitisk program

Kamrater! På medlemsmötet 8 september ska vi diskutera oss fram till ett remissvar på det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet samt på det regionalpolitiska programmet. Förslaget på hälso- och sjukvårdspolitiskt program finns att ladda ner nedan.