Kategori: Riksdag

Ge studenterna 1500 mer i månaden

Vänsterpartiet kräver mer pengar till studenterna för att minska den sociala snedrekryteringen. Alla ska ha rätt till utbildning. Därför arbetar Vänsterpartiet mot social snedrekrytering till högskolor och universitet. Men om alla ska ha möjlighet att läsa vidare efter gymnasiet så måste alla ha råd att studera. Idag tvingas många att jobba extra för att få ekonomin att gå ihop under studietiden, trots att de studerar på heltid. Studenternas ekonomiska situation försämras för varje år. Sedan 1980 har studenterna tappat 22 procent i köpkraft. Detta hotar vår målsättning att fler ska läsa vidare. I januari fattade vänsterpartiets kongress beslut att vi...

Lönetak för statliga direktörer

Lars Ohly kräver lönetak för statliga direktörer. – Jag tycker inte att någon direktör i ett statligt företag ska tjäna mer än statsministern. Det betyder att direktörerna skulle få svälta sig fram på 118 000 kronor i månaden. Jag tror att de överlever säger han. Löneutvecklingen har varit mycket god för verkställande direktörer i börsföretagen. Under två år ökade denna grupps löner med 33 procent. Samtidigt ökade vanliga arbetare och tjänstemäns löner med i genomsnitt 5 procent. För arbetslösa och sjuka var inkomstutvecklingen ännu sämre. Till detta kommer bonusavtal, fallskärmar och pensionsavtal som gör att vissa aldrig någonsin behöver bekymra...