Kategori: Riksdag

Skuggbudget för stark välfärd och full sysselsättning

2011-05-02 08:03 I dag presenterade Vänsterpartiet sin ekonomiska vårmotion. Med stora satsningar på välfärd, bostäder, infrastruktur och utbildning hoppas Ulla Anderson (V) få fler människor i arbete: – Vi presenterar idag den offensiva ekonomiska politik som lyser med sin frånvaro i Sverige, nämligen en politik som bygger på insikten av att göra nödvändiga samhällsinvesteringar för att få en bättre välfärd och fler i jobb. Regeringen har misslyckats med det man sagt är den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken, nämligen målet om full sysselsättning. Vänsterpartiet vill med den här skuggbudgeten visa att en stark välfärd bidrar till fler jobb och...

Tre miljarder till coachning gav klent resultat

Regeringens miljardsatsning på jobbcoacher gav marknaden för privata coachningsföretag ett lyft men vad det gav för de jobbsökande är mer osäkert. De som inte fick hjälp av en coach lyckades bättre med att komma till nytt jobb. Vad tycker du? Hade dessa miljarder kunnat användas bättre? Kontakta gärna Vänsterpartiet om du söker jobb och har åsikter om arbetsmarknadspolitiken. Länk till nyhetsinslaget i SVT – Rapport (22/2) om jobbcoachning: http://playrapport.se/video/2335366

Lars Ohly begär debatt om barnfattigdom

2011-02-01 12:17 Vänsterpartiet lämnar idag in en begäran om aktuell debatt i riksdagen med anledning av Rädda Barnens rapport som visar att barnfattigdomen ökar dramatiskt. – Fattigdomen bland barn ökar och beror på att fattigdomen bland vuxna ökar. Barnfattigdomen kommer att få allvarliga följder för enskilda människor och för vårt land för lång tid framöver, säger Lars Ohly (V). – Regeringens politik har tydligt dragit isär Sverige och skapat djupa klyftor. Ensamstående föräldrar, sjuka och arbetslösa är utsatta för diskriminering, säger Lars Ohly. – Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. Rätt till heltid, stärkta socialförsäkringar, höjt...

Rödgröna ska vrida EU åt vänster

De rödgröna har idag presenterat en uppgörelse om hur en ny regering ska jobba i EU efter valet. Lars Ohly är nöjd med plattformen som ska leda till att Sverige blir mer aktivt när det gäller att förbättra flyktingpolitiken i mer rättsäker och human och mindre restriktiv riktning, att verka för en mer radikal miljöpolitik och för att stärka löntagarnas rättigheter och den svenska kollektivavtalsmodellen. – En rödgrön regering kommer inte att gömma sig bakom EU när det gäller löntagarnas rättigheter, kvinnors möjligheter eller ansvaret för klimatfrågorna. Vi kommer att driva en självständig och tydlig politik på alla områden i...

Höj studiemedlet för att minska fattigdomen bland unga

Ungdomsstyrelsen presenterar idag en rapport om ungas sitution. Bland annat lyfts det fram att fattigdomen bland unga har fördubblats. Lars Ohly, partiledare V, tycker att detta är alarmerande. – Det är skrämmande uppgifter om att ungdomar lever under mycket knappa omständigheter. Självklart har regeringen ett stort ansvar för detta genom att man försämrat a-kassa och inte satsar tillräckligt på utbildning. Det är också en ren provokation att i det här läget, när fattigdomen breder ut sig bland unga, föreslå sänkta löner för ungdomar som Jan Björklund har föreslagit, säger Lars Ohly. – Istället borde vi satsa på att bygga ett...

Riv upp, gör om, gör rätt!

Igår 14 oktober röstade riksdagen igenom den kontroversiella FRA-lagen med 158 ledamöter för och 153 emot. Trots kritik om massavlyssning och kränkningar mot den enskildes integritet vann förslaget gehör. Den borgerliga regeringen har gett Försvarets radioanstalt (FRA) mycket långtgående befogenheter vad gäller signalspaning i kabel utan att uppnå tillräckliga krav för rättssäkerheten och skyddet för den enskildes integritet. Orsaken till dessa svagheter och oklarheter är att regeringens försök till lösa bristerna i lagstiftningen har tagits fram i stor hast bakom lyckta dörrar. En så komplex lagstiftning, med långtgående konsekvenser för både rättssäkerhet och integritet, som påverkar våra grundlagsskyddade fri- och...