Kategori: Riksdag

Avreglerat apotek ger dyrare mediciner

Den borgerliga regeringens iver att privatisera och avreglera har nu nått fram till Apoteket vilket även lyfts fram på ledarplats i gårdagens Corren.  Regeringen säger att man avser avskaffa monopolet för apoteksbolaget och skapa en marknad för privat läkemedelsförsäljning. Syftet är att bland annat sänka priserna och öka tillgängligheten. Erfarenheter från andra länder visar dock att det som regeringen säger sig vilja uppnå inte alls blir fallet. I såväl Norge som Danmark har man avreglerat tidigare monopol för läkemedelsförsäljning. Detta har i Norges fall visserligen lett till att det öppnat något fler apotek men dessa har öppnats i städer där...

Försäljning av Telia kostar 4000 lärare per år

Den borgerliga regeringen med Mats Odell i spetsen har nu börjat rea ut statliga företag. Först ut var delar av Telia som såldes för 18 miljarder. Enligt Odell ska inkomsterna ”användas till välfärdstjänster” och att ”amortera på statsskulden”. Låter bra men det verkar vara en ytterst dålig strategi att finansiera löpande utgifter i välfärden med engångsintäkter till slut finns det ju inte någonting att sälja kvar. Det är dock troligt att Odell faktiskt inte menade vad han sa. Annars är det ju en pinsamt låg nivå på kunskaperna om den ekonomiska politiken hos ministern. Så antagligen går de 18 miljarderna...

Vänsterbudget för solidaritet och rättvisa

Vänsterpartiet presenterade i veckan vårt alternativ till den borgerliga budgeten i riksdagen. Till skillnad från de borgerliga partierna väljer vi att förstärka välfärden och genomför reformer för en rättvis fördelning. Den svenska ekonomin präglas av en stark tillväxt. Vi står oss väl i internationell konkurrens och de offentliga finanserna ser starka ut. Trots detta lider svensk ekonomi av många allvarliga problem arbetslösheten är hög, kvinnor diskrimineras, klyftorna i inkomst och förmögenhet ökar, bristen på bostäder är stor, miljöproblemen är ödesfrågor. Det är kloka investeringar i samhällets infrastruktur och i offentliga trygghetssystem som håller ihop samhället och gör Sverige till ett...

Regeringens kupongtandvård fiasko för patienterna

Tandvårdsutredningen presenterar imorgon sitt slutförslag. Men redan genom de direktiv som regeringen gett utredningen kan man konstatera att den kommer att bli ett fiasko för patienterna. – Istället för att se till att priset för tandundersökningar hamnar i nivå med primärvården – som vänsterpartiet vill – så inför man en så kallad tandvårdscheck på 300 kr vartannat år. I högeralliansens Sverige blir tandvården en kupongvara, säger vänsterpartiets ledare Lars Ohly i en kommentar.  – Regeringens förslag innebär faktiskt en prishöjning för att göra ett vanligt tandläkarbesök och laga ett hål i åldersgruppen 20-29 år, medan 30-64 åringarna får en liten...

Reinfeldt struntar i barnfattigdomen!

Idag frågade jag statsministern vad han tänker göra åt att fler barn tvingas växa upp under fattiga förhållanden. Han hade inget svar att ge. Det enda Reinfeldt kom med var fromma förhoppningar om att de så kallade nystartsjobben ska frälsa oss.  Rädda Barnen presenterade idag en rapport som visar att barnfattigdomen ökar igen för första gången sedan 1997. Även om ökningen inte är stor visar rapporten att utvecklingen går åt fel håll. 252 000 barn som tvingas växa upp under fattiga förhållanden är 252 000 för många. Detta är ett misslyckande för oss alla. Det handlar om barn som inte...

Familjens val

Socialminister Göran Hägglunds (kd) ambition är att Sveriges kommuner ska kunna införa vårdnadsbidrag redan om ett år. Här i Linköping har kommunalråd Paul Lindwall (m) lovat att alliansens familjepolitik kommer att genomföras. Vårdnadsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som erhålls av den förälder som väljer att vara hemma med sina barn istället för att förvärvsarbeta. Den förälder som stannar hemma får ut 3 000 kronor i månaden. Alltså är vårdnadsbidraget inte något att tänka på för ensamstående föräldrar. Det är sannolikt att vårdnadsbidraget främst kommer att utnyttjas av familjer där den ena föräldern (läs mamman) redan är hemma. Dessa familjer får...