Styrelsen 2017

I Vänsterpartiet Linköping arbetar styrelsen med organisering av det politiska arbetet och opinionsbildning. Styrelsen utses på årsbasis av partiföreningens medlemmar vid årsmötet. Verksamhetsåret 2017 har styrelsen följande sammansättning:

Jane Carlsson, Ordförande
Elisabet Strömfelt, Kassör
Ronnie Eriksson
Victor Viberg
Martin Öst, vice Ordförande
Albin Sjöberg, ersättare