Om partiföreningen

Välkommen till Vänsterpartiet Linköping!

Vänsterpartiet Linköping är en medelstor partiförening som vill bli större. Vi arbetar konstant med ett förbättringsarbete av utveckla våra politiska ställningstagande i samklang med den senaste samhällsutvecklingen. Våra medlemmar har stort inflytande över den verksamhet som bedrivs i föreningen och partidemokrati är viktigt för oss. Vi har många olika aktiviteter; förutom det parlamentariska arbetet i kommunen satsar vi mycket på aktivism och att synas och prata med människor ute i bostadsområdena.

I vår partilokal (S:t Korsgatan 13) har vi möten ungefär en gång i månaden där vi tar beslut som rör partiföreningen, oftast i kombination med någon föreläsning eller diskussion. I partiföreningen finns också en miljögrupp för den som är särskilt intresserad av miljöfrågor och en aktivistgrupp som planerar och organiserar det mesta av våra utåtriktade aktiviteter.

Klimat- och miljögruppen har tagit stort ansvar att ihålligt driva miljöfrågor parlamentariskt med författandet av motioner och interpellationer inom kommunpolitiken. Därtill har en rad öppna aktiviteter och studiecirklar hållits med syftet att sprida och granska aktuell kunskap inom klimat- och miljöområdet. Att engagera intresserade icke-medlemmar samt extern expertis har varit en viktig del i detta arbete.

Vill du vara med i arbetet för ett Linköping för alla, ett Linköping som styrs av behov, omtanke och solidaritet? Då ska du bli medlem i Vänsterpatiet i Linköping.

Har du någon fråga du brinner extra för? Kanske finns det andra i föreningen som vill driva den med dig? Eller vill du veta mer och är intresserad av att komma på ett möte? Då är det bara att du hör av dig till [email protected].

Vänliga Hälsningar från styrelsen för Vänsterpartiet Linköping