Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Årsmöte

Kallelse till årsmöte Välkommen till årsmöte söndag 2 mars kl 14.00 i Landstingshuset Program Val av presidium Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Behandling av motioner Val av styrelse, revisorer och valberedning Val av ombud till distriktets årskonferens (22 mars i Finspång) Fastställande av det kommunpolitiska programmet Rapporter från fullmäktigegruppen och landstingsgruppen Diskussion om verksamheten 2014

Välkommen till Valkonferens

Välkommen till Valkonferens söndag 26 januari kl 14.00 i Landstingshuset Program Val av kandidater till kommunfullmäktige. Valberedningen inleder. – vilka ska stå med på röstsedeln i kommunalvalet och i vilken ordning? Diskussion om det kommunpolitiska programmet. Monica Ericsson inleder. – ta chansen att vara med och påverka innehåll och utformning av programmet Presentation av kongressuttalanden. Linda Snecker presenterar. – vilka frågor är viktigast inför valet i september?

Inbjudan till KoLa konferens och Vänsterskola/Ekonomiskolan

Inbjudan till KoLa konferens i Linköping lördag 7 december kl.09.30-12.00 på Landstingshuset i Linköping. (Kaffe/the och smörgås kommer att finnas från kl.09:00) Alla vänsterpartister inbjuds till Vänsterpartiet Östergötlands Kommun- och landstingskonferens. På dagordningen: Östergötland: Regionkommun! Regeringen har beviljat bl.a. ansökningen från Östergötland om att bilda regionkommun. Därmed kommer Landstinget i Östergötland att från och med den 1 januari 2015 att ha status som regionkommun och Regionförbundet Östsam kommer att avvecklas. Hur ska vi inom (V) Östergötland hantera processen? Vad ska landstinget ta över och vad ska kommunerna ansvara för efter 1/1/2015? Anmäl dig senast 5 december till [email protected] eller direkt...

Intresserad av miljöpolitik?

Är du intresserad av att jobba med Vänsterpartiets miljöpolitik inför valet 2014? Då är du varmt välkommen på möte tisdagen den 26/11 klockan 19.00 hemma hos Kerstin på Tinnerbäcksgränd 10 i Linköping (nära Friskis och Svettis på Kanonhuset) Då fikar vi och diskuterar runt Vänsterpartiets miljöpolitik och hur vi kan förbereda oss omkring denna viktiga fråga inför valet 2014 Med vänlig hälsning Kerstin Sagström Karin Flodin Åsa Walan

Vinstintresset försämrar äldreomsorgen

Artikel skickad till Corren 2013-11-19 När Centerpartisten Roland Larsson angriper pensionärsorganisationernas kritik mot vinstdrivande privata företag i äldreomsorgen har han rätt i en sak. Han och hans parti har under de år som de suttit vid makten gett välfärden och äldreomsorgen för lite resurser vilket ger sämre kvalitet. De har istället valt att kraftigt sänka skatterna för de rikaste. Larsson har dock fel i att det inte spelar någon roll för äldreomsorgens kvalitet hur den är organiserad. Med dagens system med ständiga upphandlingar eller så kallade vårdvalsmodeller handlar om att pressa kostnader och priser inom välfärden för att antingen vinna...