Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Vänsterpartiet flitigast i Linköpings kommun

Corren skriver om att Vänsterpartiet i Linköping är kommunens flitigaste parti som motionärer. Flest motioner till antalet, och sett till partistorlek utgör (V)i en absolut dominant på området. ” Totalt inlämnades trettio motioner. Samtliga från oppositionspartierna M, C, KD, V och SD. Att det är så beror på att majoriteten S, MP och L, som har makten och kan i princip göra slag i saken i de frågor de vill. Till alla motioner kommer så också interpellationer och frågor som ledamöterna ställer till den styrande majoriteten. Sett till antalet motioner var 2016 ett bättre år än 2015 när fjorton motioner...

Debattartikel: Könsneutralitet i skolmiljöer

Corren publicerar idag en debattartikel författad av Jessica Eek (Gruppledare Vänsterpartiet i Linköpings kommun) samt Albin Sjöberg (Vänsterpartiet Linköping) vilken behandlar rättigheten till könsneutralitet inom ramarna för skolans verksamhet. ”Det är med viss bestörtning vi möts av beskedet att Folkungaskolan säger nej till att införa ett könsneutralt omklädningsrum. Det visar på den ignorans som fortfarande råder i frågan om transpersoners rättigheter. Skolan ska vara en inkluderande plats och inte ett ställe där man får ingnuggat att man inte passar in. Att växa upp och vara osäker i sin könsidentitet är i sig en svår process och vi ser inte att...

Corren-Debatt: ”Hur blir det med vinsten Johansson?”

Corren publicerar idag en debattartikel författad av Vänsterpartiets Emil Broberg (Gruppledare Vänsterpartiet Region Östergötland) och Jessica Eek (Ledamot av Hälso- och Sjukvårdsnämnden). Socialdemokraternas sviktande vilja att arbeta för en högkvalitativ välfärd, utan privata vinster, ifrågasätts kritiskt. Ett sviket vallöfte är ett svek mot väljarkåren. Frågan kvarstår; ”Hur blir det med vinster Johansson?” ”DEBATT I valrörelsen gick Mats Johansson, Socialdemokraterna i Linköping, ut hårt och sa att han ville ha en sjukvård fri från privata vinster. Samtidigt ville han att Lasarettet i Motala (LiM), skulle drivas av regionen utan privata vinstdrivande företag. Kvaliteten skulle utvecklas bättre om man kunde hålla samman...

NT-Debatt: Vinster i vården

I en debattartikel i NT skriver Vänsterpartiets Emil Broberg (Gruppledare i Region Östergötland) och Malin Östh (Ledamot i Regionstyrelsen) med anledning av Regionens fortsatta privatiseringar och (S)-sveket mot väljarna. Skarp kritik riktas mot S-beslut att fortsatt satsa pengar på privata vinster i välfärden. ”DEBATT I valrörelsen gick Christoffer Bernsköld, Socialdemokraterna i Norrköping, ut hårt och sa att han ville ha en sjukvård fri från privata vinster. Sjukvården skulle inte vara en marknad. Samtidigt ville han att Lasarettet i Motala (LiM), skulle drivas av regionen utan privata vinstdrivande företag. Kvaliteten skulle utvecklas bättre om man kunde hålla samman vården i en...

Vänsterkritik mot fortsatt privatisering

Vänsterpartiet är starkt kritiska till beslutet att S-ledd majoritet fortsatt upphandlar verksamheten vid Lasarettet i Motala. (S) sviker därmed sitta enda konkreta vallöfte. Vänsterpartiets Jessica Eek (ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden) kommenterar det hela: ”Inför valet var vi överens med Socialdemokraterna om att Lasarettet i Motala skulle drivas i offentlig regi utan privata vinster”. ”I mitten av december tillkännagav den styrande koalitionen i Region Östergötland att de avsåg att göra en ny upphandling av sjukhusverksamheten i Motala. Nu har regionledningen tagit ett formellt beslut om att ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamheten på LiM fortsatt ska drivas i privat regi. – Vi...

Debatt krig barngruppernas storlek i förskolan

Corren rapporterar med anledning av debatten kring storlek av barngrupper i Linköpings förskolemiljöer; en debatt där Vänsterpartiet står upp för ökade resurser. I Linköping har barnantalet i kommunens förskolor diskuterats i många år. Det är för det mesta i termer om att det är proppfullt. Politiker – både röda och blå – vill istället fokusera på termen grupp istället – för det vanliga – avdelning i förskolan. Här har Linköping lyckats bra. Enligt SCB:s siffror är antalet barn i grupperna 8,3. Men det här visar inte på något sätt sanningen, menar Jessica Eek och kallar det hela en semantisk sumpmark....