Vänsterpartiet i Linköping Blogg

NT-Debatt: Vinster i vården

I en debattartikel i NT skriver Vänsterpartiets Emil Broberg (Gruppledare i Region Östergötland) och Malin Östh (Ledamot i Regionstyrelsen) med anledning av Regionens fortsatta privatiseringar och (S)-sveket mot väljarna. Skarp kritik riktas mot S-beslut att fortsatt satsa pengar på privata vinster i välfärden. ”DEBATT I valrörelsen gick Christoffer Bernsköld, Socialdemokraterna i Norrköping, ut hårt och sa att han ville ha en sjukvård fri från privata vinster. Sjukvården skulle inte vara en marknad. Samtidigt ville han att Lasarettet i Motala (LiM), skulle drivas av regionen utan privata vinstdrivande företag. Kvaliteten skulle utvecklas bättre om man kunde hålla samman vården i en...

Vänsterkritik mot fortsatt privatisering

Vänsterpartiet är starkt kritiska till beslutet att S-ledd majoritet fortsatt upphandlar verksamheten vid Lasarettet i Motala. (S) sviker därmed sitta enda konkreta vallöfte. Vänsterpartiets Jessica Eek (ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden) kommenterar det hela: ”Inför valet var vi överens med Socialdemokraterna om att Lasarettet i Motala skulle drivas i offentlig regi utan privata vinster”. ”I mitten av december tillkännagav den styrande koalitionen i Region Östergötland att de avsåg att göra en ny upphandling av sjukhusverksamheten i Motala. Nu har regionledningen tagit ett formellt beslut om att ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamheten på LiM fortsatt ska drivas i privat regi. – Vi...

Debatt krig barngruppernas storlek i förskolan

Corren rapporterar med anledning av debatten kring storlek av barngrupper i Linköpings förskolemiljöer; en debatt där Vänsterpartiet står upp för ökade resurser. I Linköping har barnantalet i kommunens förskolor diskuterats i många år. Det är för det mesta i termer om att det är proppfullt. Politiker – både röda och blå – vill istället fokusera på termen grupp istället – för det vanliga – avdelning i förskolan. Här har Linköping lyckats bra. Enligt SCB:s siffror är antalet barn i grupperna 8,3. Men det här visar inte på något sätt sanningen, menar Jessica Eek och kallar det hela en semantisk sumpmark....

Vänsterkritik mot (S) – Stoppa privatiseringar!

Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som kritiker till fortsatt privat drift av välfärd inom Östgöta Regionen. ”Tragiskt, anmärkningsvärt och ett demokratiskt problem.” kommenterar Emil Broberg, Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland, detta besked. Vänsterpartiet, med Emil Broberg i spetsen, riktar skarp kritik mot (S) för den tydliga svängning som nu sker inom Regionen. Från (S) sida, inför valet 2014, var retoriken sådan att privatiseringarna inom verksamheter …i Motala skulle stoppas.Regionen skulle återerövra den i Motala privatdrivna välfärden. Verksamheten vid Motala lasarett skulle återtas i offentlig regi för att trygga vilkoren för en jämlik vård av hög kvalitet. Den reella, i...

Vänsterkritik mot straffavgifter för rörelsehindrade

Corren publicerar 16 december en artikel med anledning av den heta debatt som blossat upp i Linköpings kommun. Vänsterkritiken mot förslaget om att införa en kommunal straffavgift i samband med flytt för rörelsehindrade människor växer. Jessica Eek, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköpings Kommun, formulerar sin skarpa kritik enligt följande: – Vi är på väg att klubba genom straffavgifter för rörelsehindrade människor som vill flytta. Är det så vi ska ha det i Linköping? Vi i Vänsterpartiet, som ensamt parti i kommunen, motsätter oss införandet av en ekonomisk bestraffning när rörelsehindrade människor byter bostad. Den pulicerade artikeln kan läsas i sin...

Grön infrastruktur i Linköpings kommun

Linköping är en stad i utveckling med ett övergripande mål om koldioxidneutralitet. Traditionell infrastruktur och därpå fossilbaserad och koldioxidgenererande trafik utgör en bidragande faktor med stark klimat- och miljöpåverkan. Negativa effekter ses på såväl klimat- och miljö som på folkhälsan. Under måndagen höll vi i ett klimatmöte med inbjuden föreläsare i form av Per-Erik Hahn som är cykelsamordnare i Linköpings kommun. Linköpings kommun placerar sig högt i ranking ur ett nationellt jämförande perspektiv, då 27% av alla resor sker per cykel. Ambitionen är att 40% av alla resor ska ske med cykel till år 2030. Utmaningar innefattar bland annat att...